ރަޝިޔާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ

ކޮވިޑާއި ރަޝިއާ ޔުކްރޭން ހަނގުރާމައާއެކުވެސް ކުރެވުނު މަސައްކަތާ މެދު ހިތްހަމަޖެހުން އެބައޮތް: ރައީސް

ޒެލެންސްކީގެ ސުލްހައިގެ ޕްލޭނުގައި ހުރީ ކޮންކޮން ވާހަކަތަކެއް؟

މި ފިނިމޫސުމުގެ ތެރޭގައި ހަނގުރާމައިގެ މިސްރާބު ބަދަލުކޮށްލެވިދާނެތަ؟

1

އަދުގެ ދުނިޔެ: ހަނގުރާމަކޮށްގެން ރަޝިޔާ ބަލިކުރެވޭނެކަމަށް ހީކުރުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ގޯހެކެވެ.

އަދުގެ ދުނިޔެ: ޕޮލެންޑަށް އެރި މިސައިލަށްފަހު ނޭޓޯއިން ސީދާގޮތެއްގައި ހަނގުރާމައިގެ ތެރެއަށް ވަންނާނެތަ؟

އަދުގެ ދުނިޔެ: ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތައް އަލުން ފެށިދާނެކަމުގެ ކުލަވަރު އުދަރެހުން އެބަފެނެއެވެ.

އަދުގެ ދުނިޔެ: އެމެރިކާއިން ސައޫދީއަރަބިޔާ "ބުލީ" ކުރަމުން އެގެންދަނީ ކީއްވެ؟

އަދުގެ ދުނިޔެ: ނިއުކުލިއަރ ހަނގުރާމައަކުން އެއްވެސް ބަޔަކަށް ކާމިޔާބީއެއް ނެތެވެ.

އަދުގެ ދުނިޔެ: ގޮއްވައިލެވުނު ކާރޗް ބުރިޖަކީ ރަޝިޔާއަށް ކިހައި މުހިންމު ބުރިޖެއް؟

އަދުގެ ދުނިޔެ: ޔުކްރޭނަށް ހަތިޔާރު ފޮނުވަމުން ފޮނުވަމުންގޮސް އެމެރިކާގެ ގުޅި ހުސްވަނީ!

ސްޕެއިނާއި ޕޯޗުގަލްގެ 2030 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް ބިޑުގައި ޔޫކްރެއިންވެސް ބައިވެރިކޮށްފި

އަދުގެ ދުނިޔެ: ރަޝިޔާގެ ނިންމުމުގެ ސަބަބުން ހަނގުރާމައިގެ ބާވަތް އެހެރަގެން ބަދަލުވަނީއެވެ.

« 1