ރަޝިޔާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ

ސްޕެއިނާއި ޕޯޗުގަލްގެ 2030 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް ބިޑުގައި ޔޫކްރެއިންވެސް ބައިވެރިކޮށްފި

އަދުގެ ދުނިޔެ: ރަޝިޔާގެ ނިންމުމުގެ ސަބަބުން ހަނގުރާމައިގެ ބާވަތް އެހެރަގެން ބަދަލުވަނީއެވެ.

އަދުގެ ދުނިޔެ: ރަޝިޔާއާ ދެކޮޅަށް އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުން ނަތީޖާ ހާސިލް އެބަކުރެވޭތަ؟

ދުނިޔޭގެ ހަކަތައިގެ ބާޒާރު: ޔުކްރޭނުގެ ހަނގުރާމަޔާ ގުޅިގެން ގޭހުގެ އަގު އުފުލުނީ ކީއްވެ؟

އަދުގެ ދުނިޔެ: ނިއުކުލިއަރ ހަނގުރާމައެއް ފަށައިފިނަމަ އެއްބަޔަކަށްވެސް ސަލާމަތެއް ނެތެވެ.

އަދުގެ ދުނިޔެ: ޔުކްރޭނުގެ ހަނގުރާމައިގައި ރަޝިޔާއިން ބައު ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރޭތަ؟

ޔޫކްރޭންގެ ސަޕޯޓް ސެންޓަރަށް ޝާހިދު ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

އަދުގެ ދުނިޔެ: ނޭޓޯގެ ސަމިޓުން ފައިދާވީ އުއްމީދެއް ނޫނެވެ. ބިރުވެރިކަމެވެ.

އީޔޫއަށް ޔުކްރޭނު ވެއްދުމުގެ މައްސަލަ: ބުރަކަށީގައި ފިރުމާނެއެވެ. މެންބަރުކަން ދިނުން އަވަހެއް ނުވާނެއެވެ.

އަދުގެ ދުނިޔެ: ދެ އަނގައިން ވާހަކަ ދައްކައިގެން ގެނެވޭ ސުލްހައެއް ނޯވެއެވެ.

2

ޖަޒުބާތުން ފުރާލި މެޗުގައި ސްކޮޓްލޭންޑް ބަލިކޮށް، ޔޫކްރެއިން ވޯލްޑް ކަޕާ ގާތަށް

އަދުގެ ދުނިޔެ: ރަޝިޔާއަށް ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނުގައި ކުރިއެރުމެއް އެބަ ހޯދޭތަ؟

« 1