ކްރިމިނަލް ކޯޓް

ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން އަލްހާންގެ ފޯނު ހިފަހައްޓައިފި

ޑުރަގް މައްސަލައިގައި ދޫކޮށްލި މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށްލުމާއެކު އެއްލައްކަ ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ކުޑަކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށް ބަރަހަނާ ފޮޓޯއާއި ވީޑިއޯ ނެގި މީހަކު 40 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފި

މުއިއްޒަށް ކުރާ ދައުވާގެ މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލްކޮށްފި

ޓެރަރިޒަމްގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި ގައިސް އުޅުނު ގެ ފާސްކުރަން ކުރި އަމުރު ބާތިލެއް ނުކުރި

ބަޔަކު ރަހީނުކުރި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އިންޑިއާ މީހަކު ހޯދަނީ

ޑްރަގް މައްސަލައެއްގައި އުމުރަށް ޖަލަށްލި މީހަކު ހައިކޯޓުގެ ހުކުމަކާ ގުޅިގެން މިނިވަން ވެއްޖެ

ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ތަފުސީލީ ރިޕޯޓް ވަކީލުންނަށް ދީފި

އައްބާސް އާދިލް ރިޒާ ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފި

ޝަރުތުތަކަކާއެކު މުނީޒު 100 ދުވަހަށް ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފި

ސްކައިސެވަން ރެސްޓޯރެންޓް ފަޅާލައި ވައްކަންކުރި މީހާ 13 މަހަށް ޖަލަށް

ނަދީމުގެ މަރު: ސަލާމަތްވި ހަތަރު މީހުންގެ މައްސަލަ ހައިކޯޓަށް

« 1 ...