ކޮވިޑް 19

ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ އޮފީސްތަކުން ގައިޑްލައިންތަކަށް އަމަލުކުރޭތޯ ބެލުމުގެ އިންސްޕެކްޝަން ފަށައިފި

ވަން ފޮޓޯ: މާލެ ސަރަހައްދުގެ ގްރޭޑް ހަތެއްގެ ކިޔެވުން ފެށުން

އަޔަލެންޑުން އުފައްދާ ކޮވިޑް ވެކްސިން އަންނަ މަހު ފަހުކޮޅު ބޭނުން ކުރަން ފަށަނީ

މާލެ ސަރަހައްދުގެ ގްރޭޑް ހަތެއްގެ ކިޔެވުން ފަށައިފި

ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 އިން 72 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

1

ފިޔަވަތިން އިތުރު ދެ މުވައްޒަފުން ޕޮޒިޓިވްވެ، ޖުމުލަ 38 އަށް

އިތުރު 44 މީހުން ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެ، ބަލީން ފަސޭހަވީ ޖުމުލަ އަދަދު 10،472 އަށް

މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ 30 މީހުން، 18 ދިވެހީން ހިމެނޭ

އިންޑިއާގެ ކޮވެކްސިން އަންނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު ލިބެން ހުންނާނެ

ޕޮލެންޑްގެ ރައީސް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ލަންކާގައި ކޮވިޑް ކޭސްތައް އިތުރުވަނީ، އިއްޔެ އެގައުމުން 609 ކޭސް ފެނިފައިވޭ

އިންޑިއާގެ ކޮވެކްސިންގެ ތިންވަނަ މަރުހަލާ ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަދީފި

« 1 ...