ކޮވިޑް 19

އިތުރު 14 މީހުން ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެ، ބަލީން ފަސޭހަވީ ޖުމުލަ އަދަދު 2849 އަށް

މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ 66 މީހުން، 52 ދިވެހިން ހިމެނޭ

ސަފާރީތަކުން ފުރާ ފަތުރުވެރިންގެ ޕީސީއާރު ސާމްޕަަލް ހުޅުމާލޭގައި ނެގޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި

މޯލްޑިވްސް ސްކައުޓް އެންޑް ގައިޑް ފެލޯޝިޕްގެ ފަރާތުން ވެމްކޯ މުވައްޒަފުންނަށް 1،400 މާސްކު ހަދިޔާކޮށްފި

ހިތަދޫ ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޮވިޑު ޖެހުނު އިތުރު ދިވެއްސަކު މަރުވެ، މި ބަލީގައި ރާއްޖެއިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 20 އަށް

ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް ދުނިޔޭގައި އުފެއްދި ފުރަތަމަ ވެކްސިން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފި

ރ. މީދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

1

ގޮންޖެހުންތައް އެބަހުރި، އެކަމަކު ސިއްހީ ނިޒާމް އަންނަނީ ކުރިއެރުން ހޯދަމުން: މެޑިކަލް އެސޯސިއޭޝަން

އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޕްރަނާބް މުކަރްޖީއަށް ވެންޓިލޭޓަރުގެ އެހީގައި ފަރުވާދޭން ފަށައިފި

ވަގުތީ ހިޔާގައި މިހާރު ތިބީ އެންމެ އާއިލާއެއް: ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ

ބަންދުކުރި ތަންތަނުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ނުހުޅުވި ވަނީ ހަތް ތަނެއް: އެޗްޕީއޭ

« 1 ...