ކޮވިޑް 19

ކޮވިޑް ޖެހުނު އިތުރު ދިވެއްސަކު މަރުވެ، ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް މަރުގެ ޖުމުލަ އަދަދު 50 އަށް

ކޮވިޑް ވެކްސިން ބަހައްޓާފައި ހުރީ ރައްކާތެރިކަމާއެކު އެޗްޕީއޭގެ ކޯލްޑް ރޫމެއްގައި: އެޗްއީއޯސީ

ސައުތު ޕާމް ރިސޯޓުން ދެ ފަތުރުވެރިޔަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ކޮވިޑާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތަކަށް އިކުއެޓޯރިއަލް އަށް ވޮލަންޓިއަރުން ހޯދަނީ

އެސްޓްރާޒެނެކާ ވެކްސިން ޖަހަން މަޖުބޫރުކޮށްގެން ނުވާނެ: އިދިކޮޅު

ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖެހުމަށް ރެޖިސްޓަރީވުމުގެ ފުރުސަތު އެންމެންނަށް

1

ދެއްވަދޫ ކްލަސްޓާއިން ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ ޖުމުލަ އަދަދު 78އަށް

އޮޅުވެލި ރިސޯޓުން ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ އަދަދު 78އަށް، ސަންގެލިން ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ އަދަދު 70އަށް

ރިސޯޓުތަކުގެ ކޮވިޑުގެ އަދަދުތައް އިތުރަށް މައްޗަށް، މިއަދު ވެސް 35 ކޭސް

އިތުރު 24 މީހުން ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެ، ބަލީން ފަސޭހަވީ ޖުމުލަ އަދަދު 13،639 އަށް

ކޮވިޑުގެ އަދަދުތައް މައްޗަށް، މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ 79 މީހުން

އިންޑިއާއިން ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދޭން ފެށުމުން ދޭހަވަނީ އަވަށްޓެރި ގައުމުތަކަށް އިސްކަންދޭ މިންވަރު: ޝާހިދު

« 1 ...