Close

ވިޔަފާރި

ދިރާގު ހޯމް ފައިބަރު ބްރޯޑްބޭންޑް ޕެކޭޖުތަކުން އިތުރު ހަރަދަކާ ނުލައި އިތުރު ޑޭޓާ އަދި ސްޕީޑް

މުދަލު ޑިއުޓީން 50 ޕަސެންޓް ކުޑަކުރާ އިސްލާހަށް މިއަދު އަމަލުކުރަން ފަށާނެ

އަޝްފާގުގެ ފޭނުންނަށް ހާއްސަ ސަސް ކޮފީ ކްލަބް ހުޅުވައިފި

ދެވަނަ ކުއާޓާގެ ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި އެމްޓީސީސީއަށް 18 މިލިޔަން ރުފިޔާ

އުރީދޫ އެމް-ފައިސާގެ "ސެންޑް މަނީ" ބޭނުންކޮށްގެން ތިން މީހަކަށް 3000 ރުފިޔާ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް

ވިޔަފާރިތަކަށް ކުރިމަގު ބަނަ، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ހާލަތު ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރޭ: ދިރާސާ

1

އެސްޓީއޯއަށް ދެވަނަ ކުއާޓާގައި 105 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް

2

ކުކުޅު ފިހާރަ: ކޮށި ކުކުޅު ކޭހެއް ހިލޭ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަންގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ދިރާގު ހައި ސްޕީޑު ފައިބާ އިންޓަނެޓް އަދި ދިރާގު ޓީވީގެ ހިދުމަތް ރ. މަޑުއްވަރީއަށް

ބީއެމްއެލް މެދުވެރިކޮށް ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކަށް 475 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފި

2

އެސްޑީއެފްސީ މެދުވެރިކޮށް 198 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފި

މިފްކޯއިން ފެލިވަރު ގިތެޔޮމިރުސް މަސްދަޅު ތައާރަފުކޮށްފި

... 144 ...