އަތޮޅުތައް

މުދާ ފެރީ ޝެޑިއުލަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ރަށު ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ސާފުކުރަން އެމްޓީސީސީން އެދިއްޖެ

ދިވެހީންގެ ފުރަތަމަ ފޮޓޯތައް

5

ސުވާދީބަކީ ކޮބާ؟

ހިދުމަތްތައް ދިނުމާއި މަޝްރޫއުތަކުގެ މަސައްކަތަށް، ނެގެޓިވް ޓެސްޓާއެކު ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރެވޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ހުރިހާ ރައީސުން މަރުކަޒީކޮށްގެން ކުރި ވެރިކަން ލާމަރުކަޒީ ކުރި ދެ އަހަރު

ނަފުސާނީ ބަލިތަކަށް ފަރުވާދިނުމުގެ ހިދުމަތް އަންނަ އަހަރު އަތޮޅުތަކުގައި ފެށޭނެ: ރައީސް

އަތޮޅުތެރޭގައި ޕްރީސްކޫލް ކުދިންނަށް މި މަހު 15 އިން ފެށިގެން ހަރަކާތްތައް ހިންގަން އެޑިއުކޭޝަނުން ނިންމައިފި

1

ދުވަސްވީ މީހުން ސްކޭމާއި ފްރޯޑްތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރަން ބީއެމްއެލް އިން ބައްދަލުވުންތަކެއް ބާއްވައިފި

5800 ދުވުންތެރިންނާއެކު "އުރީދޫ އަތޮޅު ދުވުން" ބާއްވައިފި

ރާއްޖޭގެ ގިނަ އަތޮޅުތަކަށް ކޮވިޑު ފެތުރިއްޖެ، ރަށްރަށުގައި ހޯމް ކަރަންޓީންކުރުން ހުއްޓާލާކަށް ނުވޭބާ؟

1

7 އަތޮޅެއް ފިޔަވައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅަކަށް ކޮވިޑް ފެތުރިއްޖެ

3

ރާއްޖޭގެ ތާރީޚު: އެވޭލާ ދިވެހީންގެ ދީނާއި އަގީދާ

4
« 1