ސިނަމާލެ ބްރިޖް

ޓްރެފިކް ލައިޓަށް މަޑުނުކޮށް ދިޔަ ސައިކަލެއް، އެކްސިޑެންޓުވެ ދެ މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވައްސާއި ބުރިޖަކީ ވެސް ރައީސް މައުމޫނުގެެ ތަސައްވަރެއް: ޔުމްނާ

1

ބްރިޖު މަތީގައި ދެ ސައިކަލު ޖެހި އެކްސިޑެންޓުވެ، ދެ މީހަކަށް ފަރުވާދެނީ

ބުރިޖު ހައިވޭ މަތިން އެކްސިޑެންޓުވުމުން ފިލި މީހަކު ހޯދަނީ

ބުރިޖު ހައިވޭގައި ބާރު ސްޕީޑުގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ހޮޅިދަނޑިއަކަށް އަރައި އެކްސިޑެންޓް ވެއްޖެ

ބުރިޖުމަތީގައި 4 ކާރަކާއި ޕިކަޕެއް ޖެހި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް!

ސްކޫލް ގަޑީގައި އެ ސަރައްހައްދުތަކުގައި މުދާ އުފުލުން މަނާކޮށް، ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

ހުޅުލެ-ހުޅުމާލެ ގުޅޭ ލިންކު ރޯޑުގައި ސޯލާ ޕީވީ ސިސްޓަމެއް ގާއިމުކުރަނީ

2

ޕޮމްޕެއޯ ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާތީ ސިނަމާލެ ބުރިޖާއެކު މާލޭގެ ހަތަރު ސަރަހައްދެއް މާދަމާ ބަންދުކުރަނީ

ވައިގަދަވެ ބްރިޖާއި ހައިވޭ ގުޅޭ ޓްރެފިކް ލައިޓެއް ހަލާކުވެއްޖެ

ވަން ފޮޓޯ: ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވައްސާ ގުޅުވައިލަދޭ ބުރިޖުތައް

ބުރިޖުގައި ސައިކަލުތަކެއް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ފަސް މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

« 1