ލައިފް ސްޓައިލް

އަލަތުކައިވެނީގެ ދެމަފިރިންނަށް ލ. އަތޮޅުގެ އާދަކާދައިން ކީ މަރުހަބާ، ޖަޑިބުންނަކީ މައިދައިތައާއި ބަފައިބެ!

ރުތުބާގެ ސްޕެޝަލް އިފެކްޓް މޭކަޕުތައް ތަފާތު، އަމާޒު މޭކަޕް ސްކޫލަކާ ދިމާއަށް

ޕޯސްޓް އޮފީހުގެ މައްޗަށް ޓްރައިބިއުނަލްގައި ޕޯސްޓްމަނަކު ކުރިހޯދައިފި

އޫރުމަސް ކައިގެން ވައިބޭރުވާތީ ދެލައްކަ ޕައުންޑުގެ ބަދަލެއް ހޯދުމަށް ދައުވާކޮށްފި

މި ތިން ކުދީން ސްކޫލަށް ދާނެ ބޫޓެއް ޔުނިފޯމެއް ނެތް، މުސްކުޅި މާމަ ވަމުން އަންނަނީ މަތިވެރި ގުރުބާނީއެއް

1

ފޯއްވަޅިއާއިއެކު ފޯއްކިބަ! މާއެނބޫދޫ ކެފޭތަކުން ތަފާތު ސަޅި މަންޒަރެއް!

ކާފަ ގަނެދިން ފޮތްތަކުން އުފެދުނު ޝައުގުވެރިކަމާއެކު އިއްޔާ ކްރާފްޓިންގެ އެންމެ އުހަށް!

އާބާދީގެ ނިސްބަތުން ވިޔަފާރިވެރި އަންހެނުން އެންމެ ގިނައީ ބޮޓްސްވާނާގައި

މާކިންގެ ހާލު: އެންމެ ފުރަތަމަ ވީ ކުޑަކުޑަ އައްސިއެއް، މިހާރު ގެންގުޅެނީ އެނދުމަތިކޮށްގެން!

1

މިފަހަރުގެ ބޮޑު އީދުގައި ހުވަދުއަތޮޅުވެސް ފޯރި ގަދަ! ދާކަހަލަ!

1

ލޮޓަސް އާއްޓެއަށް: އީދުގައި ބައްޕަ ނެތީމަ ވަރަށް ދެރަވޭ، ބައްޕަ ފޮނުވައިދީފި ނަމަ ވަރަށް އުފާވާނެ

2

ހައްދެއް ނެތި ހުރިހާ ގުޅުންތަކެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި، ނަތީޖާ ހިތި!

« 1 ...