ގއ. ގެމަނަފުށި

ކޮވިޑުގައި ތިނަދޫން އިތުރު މަރެއް، ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ 235 އަށް

ގެމަނަފުށިން ފަސް މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެ އެރަށް މޮނިޓަރިން އަށް

ގެމަނަފުށި ސްކޫލް ދަރިވަރަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރާ މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަނީ

ދެއްވަދޫ ކްލަސްޓާ އާ ގުޅިގެން ކޮލަމާފުށިން ނެގި ހުރިހާ ސާމްޕަލެއް ނެގެޓިވް

ގެމަނަފުށީ ސްކޫލް ދަރިވަރަކަށް ޓީޗަރަކު ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ފެންމަތި ވެއްޖެ

1

ދެއްވަދޫ އަށް މުޅި ހުވަދޫގެ އެހީ

ރިޕޯޓުގައި ކުށެއް އޮއްވައި ސޮއިކުރުމުން، ގެމަނަފުށީ ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓަށް ތަމްރީނެއް ހަދަން އަންގަން ފާސްކޮށްފި

އަނެއްކާވެސް ގެމަނަފުށީ މަސްވެރިންގެ ތަފާތު މަންޒަރެއް: ދޯނީގެ ޑެގުމަތީގައި ކަސްރަތުގެ ހަރަކާތްތައް

ލޮކްޑައުންގެ ހާލަތުގައި ގެމަނަފުށިން ޑިންގީއެއްގައި ކޮނޑޭއަށް އެރި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ވޯޓު ސިއްރު ނުވާ ކަމަށް ބުނެ، ލޯކަލް ކައުންސިލު އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ނުދޭނެ ކަމަށް ދެ ފުލުހަކު އިއުލާނުކޮށްފި

2

ގެމަނަފުށި ކުނިގޮނޑުގައި ރޯކޮށްލައިފި

ޑީކޯ ޗެމްބަރު އައްޑޫގައި ބަހައްޓާތީ ހުވަދޫ މަސްވެރިން ނުކުމެ މުޒާހަރާކޮށްފި

« 1