މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރުން

ފަރުނީޗަރު ތެރޭ ފޮރުވައިގެން ދުބާއީއަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު އެއްބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޑްރަގް އަތުލައިގެންފި

މަސްތުވާތަކެތި އުފުލުމުގެ ރެކޯޑް އޮންނަ މީހަކު ގުޅިއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަނިކޮށް ހައްޔަރުކޮށްފި

ޕެސްޓުގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތު ނުވެ މިނިވަންވެއްޖެ

ޑްރަގް ޓްރެފިކިންއަށް ފާރަވެރިވާން ޑްރޯން ބޭނުން ކުރަން އެމްޑީޕީގެ މެނިފެސްޓޯގައި ހިމަނައިފި

1

ކުރިއާ މެދުވެރިކޮށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު 3.6 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

130 ކިލޯގެ ޑްރަގް މައްސަލަ: އިސްކޮށް އުޅުނުކަމަށް ބުނާ ޝަހީބު ދޫކޮށްލައިފި

ދިރުވާލައިގެން އެތެރެކުރަން އުޅުނީ 2.8 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި، އިތުރު 30 ދުވަހަށް ބަންދު!

61 ކިލޯގެ ޑްރަގު މައްސަލަ: ބޮޑުންނަށް ދައުވާ ސާބިތެއްނުވި، ދޯނިން ހައްޔަރުކުރި އެންމެން އުމުރަށް ޖަލަށް

ދިހަ ކިލޯ ޑްރަގަކާއެކު ހައްޔަރުކުރި ޕާކިސްތާނު މީހާ ރާއްޖެ އައުމަށް ބުކިން ހެދީ އެހެންމީހެއްގެ ނަމުގައި

ރާއްޖެ އައި ޕާކިސްތާން މީހެއްގެ އަތުން 13 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

ދިރުވާލައިގެން ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު ޕާކިސްތާނު ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ބިލެތްދޫގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރި ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

« 1 ...