ޚަބަރު

ސާކް އާޓިސްޓް ކޭމްޕު މިފަހަރު ރާއްޖޭގައި، ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވައިލައިފި

ވަގަށް ނަގާފައިވާ ސައިކަލެއް ދުއްވަނިކޮން މީހަކު އަތުލައިގެންފި

ބުރުޒު މަގުގައި ކާރަކާއި ސައިކަލެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

ދިވެހި ހައްޖުވެރިން އެނބުރި ރާއްޖެ އައުމަށް މިއަދު ފުރަން ފަށައިފި

175 މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ލޯންޗެއްގެ އިންޖީނު ހުއްޓިގެން އެމްއެންޑީއެފްއިން އެހީވާން ފަށައިފި

އިންޑިއާގައި ދިވެހިން ކިޔަވާ ކޮލެޖެއްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

ފަޅުރަށެއްގައި މަސްތުވެގެން އުޅުނު ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން ބޭރަށް ހިންގުން އިތުރުވެއްޖެ: އެޗްޕީއޭ

ނިއުޒިލޭންޑް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ދިވެއްސަކު ވާދަކުރަނީ

2

ތިމަރަފުށީގައި ހިންގި ގްރޫޕު މާރާމާރީއެއްގައި ދެ މީހަކަށް ޒަހަމުވެއްޖެ

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު 1.52 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ކަސްޓަމްސްއިން އަތުލައިގެންފި

ހަ ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި ފަސް މީހުންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް އިތުރުކޮށްފި

6 ...