ޚަބަރު

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު އަންނަ އަހަރު އިޔާދަކުރެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ: އޭޑީބީ

އިޓަލީ ފަތުރުވެރިޔާއަށް ފުރުނު މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް ފުލުހުން ކުރެއްދޫގައި

ދާއިމީ ބައްޔަށް ރާއްޖޭން ބޭރުން ގެންނަންޖެހޭ ބޭސް އެސްޓީއޯ އިން ގެނެސްދޭނެ: މަބްރޫކު

އިންޑިއާގައި ތިބި 155 ދިވެއްސަކަށް އާސަންދައިން 44،000 ޑޮލަރު ވަނީ ހަރަދުކުރެވިފައި: މަބްރޫކު

ކާފިއު ގަޑީގައި ބޭރުގައި އުޅޭނަމަ މާދަމާއިން ފެށިގެން ފިޔަވަޅު އަޅާނެ: މަބްރޫކު

1

ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކުގައި ތިބި 49 މީހެއްގެ ޓެސްޓު ހަދައިފި، މާދަމާ ދޫކޮށްލަނީ

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވި ދެ މީހަކު ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި

އޭއައިއައިބީގެ މެންބަރުންނަށް ފަސް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީގެ ޕެކޭޖެއް، ރާއްޖެއިން ވެސް އެހީއަށް އެދެފި

1

ކޮވިޑް 19އަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހަ ގައުމަކަށް އެހީވުމަށް އައިއޭސީގެ ބޮޑު ކެމްޕޭނެއް

އެމިރޭޓްސް އާއި އިއްތިހާދުން ހާއްސަ ފްލައިޓް ދަތުރުތަކެއް ފަށަނީ

ސީއެޗްއެސްއީގެ ފުރަތަމަ ޕްރިންސިޕަލް ކޮވިޑް ބަލީގައި އަވަހާރަވެއްޖެ

ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރީންނަށް ރައްކާތެރިކަން ނެތްނަމަ ހާލަތު ގޯސްވެދާނެ، އެމީހުން ރައްކާތެރިކޮށްދީ!: ޑރ ނިޔާފު

1
6 ...