ޚަބަރު

ޖަޕާނު ސަރުކާރުން ގއ. ނިލަންދޫ ސްކޫލަށް 1.1 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީއެއް

ނުވަ ރަށެއް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ރަށަކުން 90 އިންސައްތަ މީހުން ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި

އާރަށު މައްސަލައިގައި ޔާމީންގެ މައްޗަށް މަނީލޯންޑްރިންގެ ދައުވާކޮށްފި

މިނިސްޓަރު މަހްލޫފްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފި

ބޯޑާ މައިލްސްގެ އެސޯޝިއޭޓެޑް ޕާޓްނަރަކަށް އަގޯޑާ

ކޮވިޑް އަލާމާތްތައް ފެނުނަސް ޓެސްޓު ހަދަން ދެކޮޅު ހަދާ މައްސަލަ އިތުރުވެއްޖެ

މަޝްރޫއުތައް ލަސްވެ ގެއްލުންވަމުންދާތީ ދެ ކުންފުންޏެއް ސަސްޕެންޑުކޮށްފި

މަސްތުވެގެން ތިބޭ މީހުން ގެންދާނެ ކޯޓެއް ނޭނގި ގާނޫނީ ހުސްކަމަކަށް؟ ފުލުހުން އޮޅުންބޮޅުމެއްގެ ތެރޭގައި

73 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުކޮށް 2022 ވަނަ އަހަރަށް 36.99 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށްފި

ޕޮލިސް ލޯންޗުގައި ރޯކޮށްލި މައްސަލައިގެ ދައުވާ ލިބޭ މީހުންގެ ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ގެންދަން ކޮޓަރިއެއް ނުލިބުނު

މޮންގޯލިއާ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ޗާޓަރު ދަތުރުތަކެއް ފަށައިފި

ތަފާސް ހިސާބުގެ ގައުމީ ނިޒާމުގެ ދުރުރާސްތާ ތަސައްވަރު އިފްތިތާހު ކޮށްފި

6 ...