ޚަބަރު

ބިދޭސީ މަސައްކަތްތަތެރިންނާ ބެހޭ އާ ގަވައިދު އަންނަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި އާއްމުކުރާނަން: މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް

ރަނގަޅަށް ވައި ދައުރުވާ ތަންތަން މަދު، ސްކޫލްތައް ހުޅުވޭނީ ބަލި ވަރަށް ބޮޑަށް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިގެން: ޑރ. ފައިސަލް

ދައުރުވަމުންދާ ފޮޓޯގައި ވަނީ މިނިސްޓަރު އަމީންގެ އޮފީހެއް ނޫން: ހެލްތު މިނިސްޓްރީ

1

ކުކުޅު ފިހާރަ: އެގާރަ ވަނަ ހަފުތާގެ ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވައިފި

ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ އިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ރެޕްރިސެންޓޭޓިވް ޑރ. އަރުވިންދު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އަންނަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ވޮލެންޓިއަރުންނަށް ފްރަންޓްލައިން އެލަވަންސް ލިބޭނެ: ޑރ. ނަޒްލާ

ދުބާއީން ގެންނަ ވެންޓިލޭޓަރުތައް ރާއްޖެ ގެނެވޭނީ ފައިސާ އެއްކޮށް ދެއްކީމާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބޭ: ޑރ. ނަޒްލާ

މިމަހުގެ އަށްވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުން ފުރަބަންދު ކަރަންޓީނަށް ރަށްރަށަށް ދާން ހުއްދަ ނުދޭން ނިންމައިފި

ރާއްޖެ އައުމަށް ފަހު ޕޮޒިޓިވްވި ސީޝެލްގެ މީހާއަކީ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިއެއް: ޑރ. ނަޒްލާ

އިންސްޕެކްޝަންތަކުގައި މިއަދުވެސް 20 ތަނެއް ބަންދުކޮށްފި

ކާފިއުގެ ވަގުތުގައި ބޭރުގައި އުޅުނު 145 މީހަކަށް ނަސޭހަތް ދީފި

މާސްކް ނާޅައި އުޅުނު 151 މީހަކު މިހާތަނަށް ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވޭ: ޑރ. ނަޒްލާ

6 ...