ޚަބަރު

ނަމްރޫދު: ޝައިތާނާއާއެކު ފުރަތަމަ އެއްބަސްވުން ހެދި، މަރުވީ ސިކުނޑިތެރޭ 40 އަހަރު ދިރިއުޅުނު މަދިރިއެއްގެ ސަބަބުން

ހިޔާ ފްލެޓުގެ ސާވޭއެއް ކުރަން އުޅުނު އެޗްޑީސީގެ މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ގޯނާކޮށް ހުރަސްއެޅި މައްސަލައެއް

ސާބިތު ދަރަންޏެއް އޮތުމުން ކުޑަހުވަދޫ ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އުއްމުކުލްސޫމްގެ މަގާމު ގެއްލިއްޖެ

އާ ބަޖެޓާއެކު ގައުމު ބަނގުރޫޓުވުމުގެ ބިރު އެބައޮތް: އިދިކޮޅު

ޗެޓްލޮގުތަކަކީ އަސްލެއްނަމަ ޝަމީމް އިސްތިއުފާ ދޭން ޖެހޭ: ހައިލަމް

އޭލެވެލް އިމްތިހާން އޮކްޓޫބަރު/ނޮވެމްބަރުގައި

އިތުރު 156 މީހުން ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެ، ޖުމުލަ 88،871 އަށް

މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 102 މީހުން، މާލެއިން 14 މީހުން

މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން މިރޭ ފަސް ގަޑިއިރަށް ފެން ކަނޑާލަނީ

ނަޝީދުގެ "އާސްކް ސްޕީކާ" އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު

މޯލްޑިވިއަނުން ޑާކާއަށް ކުރާ ދަތުރުތަކުގެ އަގުހެޔޮކޮށްފި

ދައުވާ އުފުލީ ޒާތީވެގެން، އިސްތިއުފާ ނުދޭނަން: މަހްލޫފް

5 ...