Close

މުހައްމަދު ޝިފާޒު

ކޮމަންޑޫގެ ގޮނޑި އެމްޑީޕީއަށް ލިބުމަކީ ގިނަ ޕާޓީ އެކުލެވޭ ނިޒާމަށް ލިބުނު ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް: އެމްޑީޕީ

1

އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް ރާޝިދުގެ ކެމްޕެއިނަށް އިމްރާންވެސް ނުކުންނަވައިފި

ބޭނުންވަނީ އެމްޑީޕީ އާއި ޕީޕީއެމް ނޫން ގޮތެއް ހޯދައިދޭން: ރިޔާޒް

1

ބޮޑު ހިޔާނާތް: ޝިފާޒަށް ދެ މިލިއަން، އަކްރަމް ކަމާލުއްދީނަށް 6 ލައްކަ ރުފިޔާ!

ރައީސް ނަޝީދަކީ ދީނުގެ އަދުއްވެއް ކަމަށް ވިދާޅުވުމުން އިޔާޒަށް އެމްޑީޕީ ބޭފުޅުންގެ ނުރުހުން!

އެމްޑީޕީއަށް އަމާޒުކޮށް އެއްޗެއް ބުނާއިރު ހަ ފަހަރު ވިސްނާލަންވާނެ: ޝިފާޒް

3

އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އިއުލާނުކޮށްފި

ޝިފާޒު، އަސްލަމަށް: އިންތިހާބުގެ ކަމެއް ފާހަގަވާން ޖެހޭނީ ނަތީޖާ އިއުލާންކުރީމައެއް ނޫން

ވަން ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ ލީޑަރޝިޕް އިންތިހާބު 2019

ރައީސް ނަޝީދަށާއި ޝިފާޒަށް ރައީސް ސޯލިހު މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ

އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަގާމަށް އިތުރު ދައުރަކަށް ވާދަކުރުމަށް ޝިފާޒް ނިންމައިފި

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އާއި ނައިބް ރައީސްގެ މަގާމު ހުސްވެއްޖެ

1
« 1