އެޕަލް

އެޕަލްގެ ފޭނުންނަށް އުފާވެރި ހަބަރެއް! މިއަހަރު ރާއްޖެއަށް އެޕް ސްޓޯރު ލިބެނީ

ޗައިނާ އިން ބޭރުގެ ހުރިހާ އެޕަލް ސްޓޯ ތަކެއް ބަންދު ކޮށްފި

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ސަބަބުން އުފެއްދުން ތަކަށް ވަނީ ބުރޫ އަރާފައި، އައިފޯނު ލިބުމުގައި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވާނެ: އެޕަލް

އެޕަލްގެ މެކް ޕްރޯގެ އަގު 52،000 ޑޮލަރު

1

އައިފޯން 12ގެ ހަތަރު މޮޑެލްއެއް، ޓަޗްއައިޑީ އެނބުރި އަންނަނީ

އާ އެއާޕޮޑްސް ނެރޭނީ ކަޅު ހިމެނޭ ގޮތަށް އަށް ކުލައެއްގައި

އުރީދޫ އަދި ދިރާގުން ޕްރީއޯޑަރަށް ހުޅުވާލި އައިފޯން 11 ޕްރޯ އަދި ޕްރޯ މެކްސްގެ ސްޓޮކް ހުސްވެއްޖެ

އައިފޯނުގެ ފަހަތުގައި އިންނަ އެޕަލް ލޯގޯ، ނޮޓިފިކޭޝަން ލައިޓަކަށް؟

އާ ކެމެރާ ފީޗާސް ތަކާއެކު އައިފޯން 11 ލޯންޗު ކޮށްފި

އައިފޯން 11 އަންނަން ފަސް ދުވަސް، ފޯނާ ގުޅޭ ތަފާތު ވާހަކަތަކެއް

ސެޕްޓެމްބަރުގައި ނެރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އައިފޯން މޮޑެލްތަކުގެ މައުލޫމާތު ލީކުކޮށްލައިފި

ޕްރައިމަރީން ބަލިވި މީހުން ފޯމު ހުށަހަޅައިފި ނަމަ ބަލައިގަންނަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

« 1