ލ. އަތޮޅު

ދޯނި ރަހީނެއް ނުކުރޭ، ދޯނި މިރަށަށް ގެނައީ ޖާބިރު ފައިސާ ނުދައްކަވާތީ: ގަމު ކައުންސިލް

1

އެމްއެމްޑީއެފް ކައްދޫ ކްލަސްޓާ: ޖުމުލަ 55 މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެ، މިހާރު ފަރުވާ ހޯދަނީ ހަތް މީހަކު

ލ. އަތޮޅުގައި ފުލުސް ލޯންޗްގައި ރޯކޮށްލި މައްސަލަ: އިނާސް ދޫކޮށްލަން ކުރި އަމުރު ހައިކޯޓުން ބާތިލް ކޮށްފި

ރޯވެ، އަޑިއަށްދިޔަ ދޯންޏަކުން މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ޝިމާ ގެއްލުނުތާ އަހަރަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ފަހުން ޑިންގީ ފެނުނު ކަމުގެ އަޑުތަކެއް!

ކައުންސިލަރަކު ފިރިހެން ކުއްޖަކާ އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގަން އުޅުނު މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރަނީ

އުމުރުން އެންމެ 7 އަހަރުގެ ޝިޒާން: ބޮޑެތި މީހުން ހައިރާންކޮށްލައި ބިޔަ ރާޅުތައް ފަތަހަކުރަނީ

ގަމުތުނޑީ ބަނދަރުގައި އޮތް ފުލުހުންގެ ލޯންޗެއްގައި ރޯކޮށްލައިފި

މާންދޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް އިން މަސްކިރުން ކޮންޓްރޯލު ކޮށްފި

ކޮވިޑް 19 : އައިލެންޑް ސަފާރީން ޕޮޒިޓިވްވި ދެ މީހުން ލާމުގައި ކަރަންޓީން ކުރަނީ

ލ. އަތޮޅާއި އައްޑޫ ސިޓީ ބަލައިލަންދާން މޯލްޑިވިއަން ހޮލިޑޭސް އިން ހާއްސަ ޕެކޭޖުތަކެއް

ގަމު ކައުންސިލާއި މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނާ ރައީސް ސޯލިހު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

4