ދުނިޔެ

ވަން ފޮޓޯ: ލޮކްޑައުން އުވާލުމާއެކު ވުހާންގެ ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް

ކޮވިޑާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ އެމެރިކާގެ ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިންގެ ސްޓޫޑަންޓް ލޯނުތައް މާފުކޮށްދޭން ބިލެއް

އުފާވެރި ހަބަރެއް، ކޮވިޑަށް ކާމިޔާބު ވެކްސިނެއް އުފެއްދިއްޖެ ކަމަށް އިޓަލީގެ ސައިންސްވެރިން ބުނެފި

2

ޗައިނާގެ ވޫހާންގައި 57000 އަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ދާން ފަށައިފި

ވިއެޓްނާމްގައި ލޮކްޑައުން އުވާލައި ސްކޫލްތައް ހުޅުވާލައިފި

އެމެރިކާ އާއި ޖަރުމަނުގެ ކުންފުންޏެއް ގުޅިގެން އުފައްދާ ވެކްސިނެއް އިންސާނުންގެ ގައިގައި ޓެސްޓުކުރަން ފަށައިފި

ހޮންގްކޮންގުގައި އާ ލޯކަލް ކޭސްއެއް ނުފެންނަތާ ދެހަފުތާ، އެގައުމުން ދެވަނަ ރާޅު ކޮންޓޯލުކުރި ގޮތް

ކޮވިޑް 19 : ލަންކާގައި ފަސްތަރީގެ ހޮޓާތަކުގައި ކަރަންޓީނު ވުމަށް ދުވާލަކަށް 7500 ރުޕީސް ދައްކަން ޖެހޭ

އިޓަލީގެ ލޮކްޑައުނަށްވެސް ލުއި ތަކެއް، ހަތަރު މިލިއަން މީހުން މަސައްކަތަށް ނުކުމެއްޖެ

އެއާ ލަންކާގެ ފްލައިޓް ގޮއްވާލި ހާދިސާއަށް 34 އަހަރު، މަރުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ދެ ދިވެހިން ހިމެނުނު

2

ޗައިނާއިން ލޮކްޑައުން އުވާލުމާއެކު އެތައް މިލިއަން ބަޔަކު ދަތުރުކުރަން ފަށައިފި

ކޮވިޑް 19 : ޖޭކޭ ރޯލިންގެ ފަރާތުން ދެ ޗެރިޓީއަކަށް އެއް މިލިއަން ޕައުންޑް

... 196 ...