އެޗްއީއޯސީ

މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 648 މީހުން، މާލެއިން 70 މީހުން

އިތުރު 967 މީހުން ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެ، ޖުމުލަ 140،376 އަށް

މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި އަދަދު 1000 އިން ދަށުގައި، މާލެއިން 206 މީހުން

ކުރިމަތިލީ މީހުންގެ ޝަރުތު ހަމަނުވާތީ ސާމްޕަލް ނަގާ 60 މީހަކު ހޯދަން އަލުން އިއުލާންކޮށްފި

އެޗްއީއޯސީ އަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މެޑިކަލް އޮފިސަރުންނާއި ސާމްޕަލް ނަގާ މީހުން ހޯދަނީ

މިހާރު ރާއްޖޭގައި ފެތުރެމުންދަނީ އޮމިކްރޯން، މިހާތަނަށް ފޮނުވި ސާމްޕަލް ތަކުން 74 އޮމިކްރޯންއަށް ޕޮޒިޓިވް

ހެންވޭރު ދަނޑުގައި އާ ސާމްޕަލް ކަލެކްޝަން ސެންޓަރެއް ގާއިމުކުރަނީ

ކޮވިޑުގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެ، ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ 265 އަށް

ޕޮޒިޓިވް ވިޔަސް، އަލާމާތެއް ނެތް ނަމަ، ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތު ހަތް ދުވަހަށް ކުރުކޮށްފި

މާފުއްޓާއި ކުޑަހުވަދޫންވެސް އޮމިކްރޯން ފެނިއްޖެ، މިހާތަނަށް ޖުމުލަ 27 ކޭސް

އޮމިކްރޯންގެ އިތުރު އަށް ކޭސް ފެނިއްޖެ، މާލޭގައިވެސް އެ ވޭރިއަންޓް ދަނީ ފެތުރެމުން: އެޗްޕީއޭ

އިތުރު 103 މީހުން ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެ، ޖުމުލަ 93،968 އަށް

« 1 ...