އެޗްއީއޯސީ

އިތުރު 110 މީހުން ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެ، ބަލީން ފަސޭހަވި ޖުމުލަ އަދަދު 22،276 އަށް

މިއަދު 132 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް، މާލެ ސަރަހައްދުން 56 މީހުން

އަށް ހަފުތާގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ލަސް ނުކޮށް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖެހުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ހުރާއިން 138 މީހުން އަދި ދިއްފުށިން 105 މީހުން ޕޮޒިޓިވް

ފެލިވަރުން ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ އަދަދު 347 އަށް

3

ނައިފަރުން 179 މީހުން އަދި ހިންނަވަރުން 35 މީހުން ޕޮޒިޓިވް

ވ. ތިނަދޫ މޮނިޓަރިން އަށް، ކައުންސިލުން ބުނަނީ ޕޮޒިޓިވް ވީ އެކަކު ކަމަށް! އެޗްޕީއޭއިން ބުނަނީ ތިނެއް ކަމަށް!

މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެ މާމިގިލި މޮނިޓަރިން އަށް ލައިފި

ވެކްސިން ޕްރޮގްރާމްގެ ސްޕީޑު ކަމަކު ނުދެއެވެ. ދެވަނަ ޑޯޒުން ލުއި ލިބޭ ގޮތެއްވެސް ނޭނގެ އެވެ!

1

މާލެ ސަރަހައްދުގެ ކާފިއު އުވާލައި، ލުއިތަކެއް ދީފި

ކުރެންދޫން ވެސް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ދެ މީހުން ފެނި މުޅި ޅ. އަތޮޅަށް ބަލި ފެތުރިއްޖެ

މަރުވެފައި ވަނިކޮށް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

« 1 ...