އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް

ތާރީހީ ބަދަލެއް: އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ އިސް މަގާމުތަކަށް ފިރިހެން ކުދީން، ކެޕްޓަން ކަމަށް ވެސް ފިރިހެން ކުއްޖެއް!

އަމީނިއްޔާ ސުކޫލުގެ ސެން ދަރިވަރުންނަށް ލަންކާގައި އުޅޭ އިސްދަރިވަރުންގެ ފަރާތުން ފޮތް ހަދިޔާކޮށްފި

ވަން ފޮޓޯ: ދިރާސީ އަހަރު ނިމި ދަރިވަރުން ބޮޑުޗުއްޓީއަށް

ވަން ފޮޓޯ: އަމީނިއްޔާ ޑައިމަންޑް ޖުބްލީ ޕްރޭޑް

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލްގެ ޑައިމަންޑް ޖުބްލީ ޕްރޭޑް ބާއްވައިފި

ބައިބައިވުމާއި ރުޅިވެރިވެރިކަމުން ދުރުވެ ދަރިންނަށް ނަމޫނާ ދެއްކެވުމަށް ނައިބު ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި

1

ވަން ފޮޓޯ: އަމީނިއްޔާ ސްކޫލު އިސް ދަރިވަރުންގެ އިންޓަ ހައުސް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލު އިސް ދަރިވަރުންގެ އިންޓަ ހައުސް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރެހެންދިއަށް

1

އަމީނީ އަލިމަސް ކާނިވަލް ފަށައިފި

ވަން ފޮޓޯ: "އަމީނީ ޑައިމަންޑް ޖުބިލީ ރަން"

ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒްނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި "އަމީނީ ޑައިމަންޑް ޖުބިލީ ރަން"އަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް

ވަން ފޮޓޯ: އަމީނިއްޔާ ސްކޫލާއި ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ބޭއްވި އާޓް އެންޑް ކްރާފްޓް އެގްޒިބިޝަން

« 1