އަލްހާން ފަހުމީ

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވެރިޔާއަށް މޭޔަރު ނުކިޔޭ ގޮތަށް ގާނޫނު އިސްލާހުކޮށްގެން ނުވާނެ: އަލްހާން

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ހިންގަން ނިންމާފައިވާ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓާލަން ޖެހޭ: އަލްހާން

މިދަނޑިވަޅުގައި ހަރަދު ކުޑަކުރަން މަޖިލިސް މެންބަރުން އިސްނެންގެވުން މުހިންމު ކަމަށް އަލްހާން ވިދާޅުވެއްޖެ

ދިވެހިން ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަން ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތަކަށް ދިއުން މަނާކުރަން ޖެހޭ: އަލްހާން

އިންޑިއާއިން މީހުން އައުން މަނާ ނުކުރަނީ ކީއްވެގެންތޯ އަލްހާން ސުވާލު އުފައްދަވައިފި

ދަރިވަރުންނާއި މުދައްރިސުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއް ބަންދުކުރަން އަލްހާން ގޮވާލައްވައިފި

އިންތިހާބު ލަސްކުރަން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ހިޔާލު ހޯދާކަށް ނުޖެހޭނެ: އަލްހާން

މާލޭ ދަފްތަރު އުވާލައި، އޭގައި ތިބި އެންމެންނަށް ހިލޭ ބޯހިޔާވަހިކަން ދޭނަން: އަލްހާން

1

ފެއިލްވެފައިވާ ޕާޓީ ސިސްޓަމް ބަލިކުރެވޭނީ ރައްޔިތުން މިނިވަން ވިސްނުމަށް ވޯޓު ދެއްވައިގެން: އަލްހާން

1

ކޮރޯނާއަށް ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ކެމްޕޭނުގައި އެއްވެސް އާއްމު އެއްވުމެއް ނުބާއްވަން ނިންމައިފިން: އަލްހާން

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އާއި އެމްއާރުއެމްގެ ތާއީދު އަޅުގަނޑަށް ދެއްވުން އެދެން: އަލްހާން

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް މިނިމަމް ވޭޖުގެ ގޮތުގައި މަހަކު 10،000 ރުފިޔާ ދޭނަން: އަލްހާން

2