ޚަބަރު

އުމްރާނީ ތަރައްގީއަށް މި ދައުރުގައި 18 ބިލިއަން ހޭދަކުރާނެ، ރައީސް އިތުރު ދައުރެއްގައި ހުންނަވާނެ: އަސްލަމް

އަލީ ޔާމިން

2

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ރާއްޖޭގެ ރައީސްކަމުގައި އިތުރު ދައުރަކު ހުންނަވާނެ ކަމަށް ހައުސިން އެންޑް ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކ. މާފުށްޓަށް އިތުރުކުރި ބިމާއި ޕިކްނިކް އައިލެންޑް ރަށު ކައުންސިލާ ހަވާލުކުރަން މިއަދު ހަވީރު އެރަށުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުން އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގާ ސްޕީޑުގައި ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގި އެއްވެސް ދުވަސްވަރެއް މި ނޫނީ ނުދެކޭ ކަމަށެވެ.

އަސްލަމް ވިދާޅުވީ މިހާރު ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫއުތަކާއި އަދި ކުރިއަށް ހުރި މަޝްރޫއުތަކާއެކު މި ދައުރުގައި އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކަށް 18 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކުރާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކުރިއަށް ހުރި މަޝްރޫއުތަކާއެކު 373 މަޝްރޫއު ކުރިއަށްގެންދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަސްލަމް ވިދާޅުވީ އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސް، ރާއްޖެ ތަރައްގީވެފައިވާ ގައުމަކާ ކައިރިއަށް ގެންދިއުމަށް އިތުރު ދައުރެއްގައި ރައީސް ވެރިކަން ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

"އެމަނިކުފާނު އިރާދަކުރެވިއްޔާ މި ފަސް އަހަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ހުންނަވާނެ،" އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަސްލަމް ވިދާޅުވި ތަފާސް ހިސާބުތައް:

  • ބަނދަރު: 25 ރަށެއް ނިމިފައި، 39 ރަށެއްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ، 13 ރަށެއްގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ މަގުމަތީގައި، 8 ރަށެއް ޓެންޑާގައި
  • ބިން ހިއްކުން: 4 ރަށެއް ނިމިފައި، 5 ރަށެއްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ، 7 ރަށެއްގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ މަގުމަތީ، 2 ރަށެއް ޓެންޑާގައި
  • ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން: 4 ރަށެއް ނިމިފައި، 11 ރަށެއްގެ ކުރިއަށްދަނީ، 11 ރަށެއްގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ މަގުމަތީ، 2 ރަށެއް ޓެންޑާގައި
  • މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުން: 5 ރަށެއް ނިމިފައި، 12 ރަށެއްގެ ކުރިއަށްދަނީ، 9 ރަށެއްގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ މަގުމަތީގައި، 1 ރަށެއް ޓެންޑާގައި
  • ފެނުގެ ހިދުމަތް: 64 ރަށެއްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ، 53 ރަށެއްގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ މަގުމަތީ، 23 ރަށެއްގެ މަސައްކަތުގައި މާދަމާ ސޮއިކުރާނެ
  • ނަރުދަމާ އެޅުން: 57 ރަށެއް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ، 32 ރަށެއްގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ މަގުމަތީ، 216 ރަށެއްގެ މަސައްކަތުގައި މާދަމާ ސޮއިކުރާނެ
  • އެއާޕޯޓް ހެދުން: 1 ރަށުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި، 2 ރަށެއްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ، 1 ރަށެއް ސޮއިކޮށްފައި، 5 ރަށެއް ޓެންޑާގައި

އަސްލަމް ވިދާޅުވީ މާދަމާ ސޮއިކުރާ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫއުތަކާއެކު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތް ގާއިމު ކުރަން ހަވާލުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.