Close
ސްޕެނިޝް ލަލީގާ

ރަފީނިއާގެ ގޯލުން މޮޅުވެ، ބާސާ ނުވަ ޕޮއިންޓްގެ ލީޑު ދަމަހައްޓައިފި

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ބާސެލޯނާއިން ކުޅުނު މެޗުގައި އެތުލެޓިކޯ ބިލްބާއޯ ބަލިކޮށް، އެޓީމުން ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި ލީޑު ދަމަހައްޓައިފިއެވެ.

ބާސާއިން ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅުނު މެޗު، އެޓީމުން ކާމިޔާބުކުރީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. ރޭގެ މޮޅާއެކު ބާސާއިން މިހާތަނަށް ލީގުގައި ކުޅުނު 25 މެޗެޗުން 65 ޕޮއިންޓް ހަމަކޮށްފައިވާ އިރު، ދެވަނައިގައި އޮތް ރެއާލް މެޑްރިޑަށް 25 މެޗުން ހޯދިފައި ވަނީ 56 ޕޮއިންޓެވެ. މި ހަފުތާގައި ރެއާލްއިން ކުޅުނު މެޗުގައި އެސްޕަނިޔޯލް ބަލިކުރި ނަމަވެސް، އެޓީމަށް ލީޑު ހަނި ނުކުރެވުނީ ރޭ ބާސާ މޮޅުވުމުންނެވެ.

ކުރިން ބާސާއަށް އިރުޝާދު ދިން ކޯޗު، އާނެސްޓޯ ވަލްވާޑޭގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ރޭ ކުޅުނު ބިލްބާއޯ ވަނީ މެޗުގައި ރަނގަޅަށް ކުޅެ، ހަމަލާތައްވެސް އުފައްދައިފައެވެ. އިނާކީ ވިލިއަމްސްގެ ހަމަލާ ބާސާގެ ގޯލްކީޕަރު އަންދްރޭ ޓާ ސްޓެގެން މަތަކުރި އިރު، ރައުލް ގާސިއާ ކޯނަރަކަށް އަރައި ބޮލުން ޖެހި ބޯޅަ ބޭރުވީ ދަނޑީގައި ޖެހިގައެވެ.

އަނިޔާގެ ސަބަބުން ބައެއް މުހިއްމު މެޗުތައް ގެއްލުނު ރޮބާޓް ލެވަންޑޯސްކީ ރޭގެ މެޗުގެ ފުރަތަމަ 11އަށް ނުކުމެފައިވާ އިރު، އޭނާ ހަމަލާ މަތަކުރީ ބިލްބާއޯގެ ގޯލްކީޕަރު ހުލެން އަގިރިޒަބަލާއެވެ.

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގެ ފަހު މިނެޓުގައި ބާސާއިން ލީޑު ނެގިއެވެ. ސާޖިއޯ ބުސްކަޓްސްގެ ޕާސް، އޭރިއާ ތެރެއިން ހޯދައި، ބޯޅަ ގޯލުގެ ދުރު ކަނަށް ފޮނުވާލައި ބާސާއަަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ބްރެޒިލްގެ ފޯވަޑް ރަފީނިއާއެވެ. އެ ގޯލު ރެފްރީ ފުރަތަމަ އޮފްސައިޑް ކަމަށް ނިންމި ނަމަވެސް، ވީއޭއާރްގެ އެހީގައި ރެފްރީ ވަނީ ސައިޑް ނޫން ކަމަށް ނިންމުން ބަދަލުކޮށްފައެވެ.

މެޗުގެ ފަހު މިނެޓުގައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް އިނަކީ ވިލިއަމްސް ފޮނުވާލި ބޯޅައެއް ގޯލަށް ވަން ނަމަވެސް، ވީއޭއާރްގެ އެހީގައި ރެފްރީ ނިންމީ ވިލިއަމްސްއަށް ފުރުސަތު ތަނަވަސްވުމުގައި ބޯޅަ މުނިއައީންގެ އަތުގައި ޖެހުނު ކަމަށެވެ.