ޚަބަރު

މުޅި މާލެއާއި ހުޅުމާލޭގެ ބަޔަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

އަލީ ޔާމިން

މުޅި މާލެއާއި ހުޅުމާލޭގެ ބަޔަކުން ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް މެދުކެނޑިއްޖެއެވެ.

ސްޓެލްކޯއިން ބުނީ، ކަރަންޓު ކެނޑުނީ ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލަ ހައްލުކޮށް ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ކަރަންޓު ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން ބުންޏެވެ.

ކަރަންޓު ކެނޑުމުން ދިމާވާނެ ދަތިތަކަށް ސްޓެލްކޯއިން ވަނީ މައާފަށް އެދިފައެވެ.