ޚަބަރު

ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓި ގަމު ބަނދަރު ތެރެއަށް ކާރެއް ވެއްޓިއްޖެ

އަލީ ޔާމިން

ލ. ގަން ތުނޑީ އަވަށުގެ ބަނދަރު ތެރެއަށް ކާރެއް ވެއްޓިއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން މިއަދު ބުނީ، މިއަދު ހެނދުނު 10:00 ޖަހާކަންހާއިރު ރިޕޯޓް ކުރި އެ ހާދިސާ ހިނގި އިރު، ކާރުގައި އިނީ ޑްރައިވަރު އެކަނި ކަމަށެވެ.

އޭނާ ސަލާމަތްކޮށްފައިވާ އިރު، އޭނާއަށް އަނިޔާއެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، މި ހާދިސާ ހިނގާފައި ވަނީ ކާރު ދުއްވާފައި ދަނިކޮށް ގަލަކަށް އެރުނު ވަގުތު ރޭސްއަށް ފިއްތާލެވިގެން ކާރު ކޮންޓްރޯލް ނުވެގެން ކަމަށެވެ.