ޔޫރޯ 2020

ޔޫރޯ: ފްރާންސް 3-3 ސްވިޒަލޭންޑް (4-5)

29 Jun 07:46

މުޅި ދުނިޔެ ސިއްސުވާލުމަށް ފަހު، ސްވިޒަލެންޑް ކުއާޓާއަށް

29 Jun 07:45

ފްރާންސްގެ އެމްބާޕޭގެ ޕެނަލްޓީ، ސްވިޒަލެންޑްގެ ކީޕަރު ސޮމާ މަތަކޮށްފި.

29 Jun 07:44

ސްވިޒަލެންޑްގެ މެހްމެދީގެ ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށްފި.

29 Jun 07:44

ފްރާންސްގެ ކިމްޕެމްބޭގެ ޕެނަލްޓީ ވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފި.

29 Jun 07:43

ސްވިޒަލެންޑްގެ ވާގަސްގެ ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށްފި.

29 Jun 07:42

ފްރާންސްގެ ތުރާމްގެ ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށްފި.

29 Jun 07:41

ސްވިޒަލެންޑްގެ އަކާންޖީގެ ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށްފި.

29 Jun 07:40

ފްރާންސްގެ ޖިރޫގެ ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށްފި.

29 Jun 07:39

ސްވިޒަލެންޑްގެ ފަބިއަން ޝާ ފޮނުވާލި ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށްފި.

29 Jun 07:38

ފްރާންސްގެ ޕޮގްބާގެ ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށްފި.

29 Jun 07:37

ސްވިޒަލެންޑްގެ ގަވްރަނޮވިޗްގެ ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށްފި.

29 Jun 07:33

އިތުރު ވަގުތުގެ ދެވަނަ ހާފުގެ ކުޅުން ނިންމާލައިފި. އިތުރު ވަގުތުގެ ދެ ހާފު ނިމުނު އިރުވެސް 3-3ގެ ނަތީޖާއަކުން ދެ ޓީމު އެއްވަރުވެފައިވުމުން، ދެން ނަތީޖާ ނެރޭނީ ޕެނަލްޓީ ޝޫޓްއައުޓުން.

29 Jun 07:31

'119 - ފްރާންސަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް. ޕޮގްބާ ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ޖިރޫ ބޮލުން ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ސްވިޒަލެންޑްގެ ކީޕަރު ސޮމާ ވަނީ މަތަކޮށްފައި.

29 Jun 07:26

'114 - ފްރާންސަށް ފުރުސަތެއް. ތުރާމް ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ޖިރޫ ފޮނުވާލި ހަމަލާ، އެމްބާޕޭ ގައިގައި ޖެހި ވަނީ ބޭރުވެފައި.

29 Jun 07:22

'111 - ފްރާންސް ތަރި އެމްބާޕޭއަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް. ޕޮގްބާ ދިން ރީތި ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ވަރަށް ހުސްކޮށް ހުރެ ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ސްވިޒަލެންޑްގެ ގޯލާ އަމާޒުވެފައެއް ނުވޭ.

29 Jun 07:21

'110 - ފްރާންސަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް. ކޯމަން ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން އެމްބާޕޭ ފޮނުވާލި ހަމަލާ ދިޔައީ ސްވިޒަލެންޑު ގޯލުގެ އަރިމަތީ ދަނޑިކައިރިން ބޭރަށް.

29 Jun 07:17

އިތުރު ވަގުތުގެ ދެވަނަ ހާފުގެ ކުޅުން ފަށައިފި.

29 Jun 07:14

އިތުރު ވަގުތުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގެ ކުޅުން ނިންމާލައިފި. ހާފު ނިމިގެންދިޔައީ 3-3ގެ ނަތީޖާއަކުން ދެ ޓީމު އެއްވަރުވެގެން.

29 Jun 07:05

'97 - އެމްބާބޫ ދިން ބޯޅަ، ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ނުރައްކާވުމުގެ ކުރިން ފްރާންސްގެ ޑިފެންޑަރު ވަރާން ދިފާއުކޮށްފި.

29 Jun 07:03

'95 - ފްރާންސަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް. ކޯމަން ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ޕަވާޑް ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ސްވިޒަލެންޑްގެ ކީޕަރު ސޮމާ ވަނީ މަތަކޮށްފައި.

29 Jun 06:59

'91 - ފައުލަކާ ގުޅިގެން ޕަވާޑަށް ރީނދޫ ކާޑެއް. ކުރިން މެޗެއްގައި ވެސް ކާޑެއް ދައްކާފައިވުމުން ފްރާންސް ކުއާޓާއަށް ދަތުރުކޮށްފި ނަމަ، އޭނާއަށް އެ މެޗު ގެއްލޭނެ.

29 Jun 06:58

އިތުރު ވަގުތުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގެ ކުޅުން ފަށައިފި.

29 Jun 06:55

ފުރަތަމަ ހާފުގެ އުސްއަލިތައް

 • ފްރާންސުގެ އެޓޭކްތައް ހުއްޓުވުމުގައި ސްވިޒަލޭންޑް ފެނުނީ ވަރުގަދަކޮށް
 • ހީކުރި ގޮތާ ހިލާފަށް ސްވިޒަލޭންޑް ފެނުނީ ހަމަލާތައް އުފައްދަންވެސް ފަސް ނުޖެހި ރަނގަޅަށް ކުޅުނު ތަން
 • މެޗުގެ ކުރީކޮޅު ސްވިޒަލޭންޑުން ލީޑު ނެގި
 • ޒޫބާ ނަގައިދިން ހުރަހަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ހުރެ ބޮލުން ފޮނުވާލި ހަމަލާއަކުން ގޯލު ޖެހީ ސެފެރޮވިޗެ
 • ފްރާންސުގެ ނުރައްކާ ފެނުނީ ކުޑަކޮށް
 • ރެބިއޮޓާއި އަމްބާޕޭ ދުރުން ފޮނުވާލި ހަމަލާތައް ދިޔައީ ގޯލާ އަމާޒުނުވެ
 • ދެވަނަ ހާފަށް ނުކުމެ ފްރާންސުން ކުޅުން ރަނގަޅުކުރި
 • އެހެންނަމަވެސް ސްވިޒަލޭންޑަށް ޕެނެލްޓީއެއް ލިބި ދެވަނަ ގޯލަކަށް ފުރުސަތު ފަހިވި
 • ރޮޑްރިގޭޒް ޖެހި ޕެނަލްޓީ މަތަކުރީ ފްރާންސްގެ ކެޕްޓަން ލޮރިސް
 • އެ ސޭވްއިން ހިތްވަރު ހޯދައި ބެންޒެމާ ފުލުފުލުގައި ދެ ގޯލު ޖަހި
 • ފްރާންސުން ނަތީޖާ އަނބުރާލައި ހަމަޖެހިލި ނަމަވެސް ސެފެރޮވިޗް ޖެހި އެ ގޯލާއެކު އަނެއްކާވެސް ފްރާންސަށް ސަމާލުވާން ޖެހުނު
 • މެޗުން ފްރާންސް މޮޅުވާން ދަނިކޮށް ފަހު ވަގުތުގައި ގޯލު ޖަހައި ސްވިޒަލޭންޑުން މެޗު އިތުރު ވަގުތަށް ގެންދިޔަ
 • އެ ގޯލު ޖަހައިދިނީ ގަވްރޮނޮވިޗް
 • އެ ގޯލަށްފަހު، މެޗުގެ ފަހު މިނެޓުގައި ކޯމަން ފޮނުވާލި ބާރު ހަމަލާ އަމާޒުވީ ގޯލުގެ ދަނޑިއަށް
29 Jun 06:53

މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގެ ކުޅުން ނިންމާލައިފި. ހާފު ނިމިގެންދިޔައީ 3-3ގެ ނަތީޖާއަކުން ދެ ޓީމު އެއްވަރުވެގެން. ނަތީޖާ ނެރުމަށް ދެން ކުޅޭނީ 15 ހާފުގެ ދެ ހާފު.

29 Jun 06:53

'90+4 - ފްރާންސަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ކޯމަން ފޮނުވާލި ހަމަލާ އަމާޒުވީ ސްވިޒަލެންޑް ގޯލުގެ ހުރަސް ދަނޑިއަށް.

29 Jun 06:50

ދެވަނަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ގޮތުގައި ހަތަރު މިނެޓުގެ ކުޅުން ދައްކައިފި.

29 Jun 06:48

'90 - ސްވިޒަލެންޑުން ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފި. ޖަކާ ދިން ބޯޅައަކުން ސްވިޒަލެންޑަށް އެ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ދެވަނަ ހާފުގައި ކުޅެން ނުކުތް ގަވްރޮނޮވިޗް.

29 Jun 06:43

'84 - ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ގަވްރޮނޮވިޗް، ފްރާންސްގެ ގޯލުގެ ތެރެއަށް ބޯޅަ ފޮނުވާލި ނަމަވެސް، އޭނާ ހުރީ އޮފްސައިޑް މަގާމެއްގައި.

29 Jun 06:40

'81 - ސްވިޒަލެންޑުން ފަރަގު ކުޑަކޮށްފި. އެމްބާބޫ ނަގައިދިން ހުރަހަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ހުރެ ބޮލުން ފޮނުވާލި ހަމަލާއަކުން ސްވިޒަލެންޑަށް އެ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އެޓީމުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑުވެސް ޖަހައިދިން ސެފެރޮވިޗް.

29 Jun 06:35

'77 - ފްރާންސަށް ފުރުސަތެއް. ބެންޒެމާ ދިން ބޯޅައަކުން ކޮމާން ފޮނުވާލި ހަމަލާ އަމާޒުވީ ސްވިޒަލެންޑް ކީޕަރު ސޮމާގެ އަތަށް.

29 Jun 06:34

'75 - ފްރާންސުން ލީޑު ފުޅާކޮށްފި. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން ފޮނުވާލި ހަމަލާއަކުން ފްރާންސަށް އެ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޕޮގްބާ. އޭނާ ފޮނުވާލި ހަމަލާ އަމާޒުވީ ގޯލުގެ މަތީ ކަނަކަށް.

29 Jun 06:26

'68 - ފްރާންސަށް ފުރުސަތެއް. ޕޮގްބާ ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން އެމްބާޕޭ ހަމަލާއެއް ފޮނުވާލުމުގެ ކުރިން ސްވިޒަލެންޑްގެ ކީޕަރު ސޮމާ ވަނީ އެ ބޯޅަ ހޯދާފައި.

29 Jun 06:25

'67 - ސްވިޒަލެންޑަށް ފުރުސަތެއް. ޝަކީރީ ނަގައިދިން ހިލޭ ޖެހުމަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ވަރަށް ހުސްކޮށް ހުރެ ސެފެރޮވިޗް ފޮނުވާލި ހަމަލާ ފްރާންސްގެ ގޯލާ އަމާޒުވެފައެއް ނުވޭ.

29 Jun 06:18

'59 - ފްރާންސުން ލީޑު ހޯދައިފި. ގްރީޒްމަން ފޮނުވާލި ހަމަލާ ސްވިޒަލެންޑްގެ ކީޕަރު ސޮމާ މަތަކުރުމާއެކު ލިބުނު ރީބައުންސް ބޯޅައިން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ވަރަށް ހުސްކޮށް ހުރެ ބޮލުން ފޮނުވާލި ހަމަލާއަކުން ފްރާންސަށް އެ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އެޓީމުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްދިން ބެންޒެމާ.

29 Jun 06:15

'57 - ފްރާންސުން ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފި. އެމްބާޕޭ ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ފޮނުވާލި ހަމަލާއަކުން ފްރާންސަށް އެ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ބެންޒެމާ.

29 Jun 06:14

'56 - ފްރާންސަށް ހުސް ފުރުސަތެއް. ޕޮގްބާ ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ވަރަށް ހުސްކޮށް ހުރެ އެމްބާޕޭ ފޮނުވާލި ހަމަލާ ދިޔައީ ސްވިޒަލެންޑް ގޯލުގެ އަރިމަތީ ދަނޑި ކައިރިން ބޭރަށް.

29 Jun 06:13

'55 - ގޯލުގެ ތިރީ ކަނަކާ އަމާޒުކޮށް ރޮޑްރިގޭޒް ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ފްރާންސްގެ ކީޕަރު ލޮރިސް ވަނީ މަތަކޮށްފައި.

29 Jun 06:11

'53 - ޒޫބާއަށް ޕަވާޑް، ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ފައުލްކުރިތޯ ވީއޭއާރުން ބެލުމަށްފަހު ސްވިޒަލެންޑަށް ޕެނަލްޓީއެއް ދީފި.

29 Jun 06:09

'50 - ސްވިޒަލެންޑަށް ފުރުސަތެއް. އެމްބޯލޯ ދިން ބޯޅަ، ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ހުސްކޮށް ހުރި ސެފެރޮވިޗްއަށް ލިބުމުގެ ކުރިން ޕަވާޑް ވަނީ ދިފާއުކޮށްފައި. އެމްބޯލޯއަށް ވަރަށް ހުސްކޮށް ފްރާންސްގެ ގޯލަށް ހަމަލާއެއް ފޮނުވާލުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް އޮތް.

29 Jun 06:05

'47 - ކަންޓޭ ދިން ބޯޅައަކުން ގްރީޒްމަން ދުރުން ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ސްވިޒަލެންޑްގެ ގޯލާ އަމާޒު ނުވެ ބޭރަށް.

ޔޫރޯ 2020 ގެ ގަދަ 16 ގައި ފްރާންސްއާއި ސްވިޒަލޭންޑް ވާދަކުރާ މެޗުގެ ލައިވް ބްލޮގަށް "ވަން" ގެ ކިޔުންތެރިންނަށް މަރުހަބާ!

ފްރާންސަކީ މިވަގުތު ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަނުން. އެޓީމުން ގަދަ 16 އަށް ދަތުރުކުރީ ގްރޫޕް އެފްގެ އެއްވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި. ފްރާންސުން ވަނީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ވަރުގަދަ ޖަރުމަނު ބަލިކޮށް، އެންމެފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޕޯޗުގަލްއާއި ހަންގޭރީއާ އެއްވަރު ކޮށްފައި. އަނެއްކޮޅުން ނުކުންނަ ސްވިޒަލޭންޑަކީ ގްރޫޕް އޭގެ ތިންވަނަ ޓީމު. އެޓީމުން ގަދަ 16 އަށް ދިޔައީ ވޭލްސްއާ އެއްވަރުކޮށް، ތުރުކީ ބަލިކޮށްފައި. އެޓީމު ބަލިވީ އިޓަލީ އަތުން އެކަނި.

މިރޭގެ މެޗު ކުޅޭނީ ބުޗަރެސްޓްގެ ނޭޝަނަލް ބުޗަރެސްޓް އެރީނާގައި.

ދެޓީމުގެ ޔޫރޯ ތާރީހާއި ބައެއް މުހިއްމު މައުލޫމާތު

ފްރާންސް

ފްރާންސުން ވަނީ މިހާތަނަށް ދެ ފަހަރަށް ޔޫރޯ ކާމިޔާބު ކޮށްފައި. އެންމެ ފުރަތަމަ ތަށްތަކީ 1984 ވަނަ އަހަރު އަމިއްލަ ގައުމުގައި ބޭއްވި ޔޫރޯގެ ތަށި. 1984 ވަނަ އަހަރު ފްރާންސުން ހޯދި ޔޫރޯ މުބާރާތަކީ އެގައުމުގެ ތާރީހުގައި ކާމިޔާބުކުރި ފުރަތަމަ ބޮޑު މުބާރާތް. އެގައުމުން ކާމިޔާބުކުރި ދެވަނަ ޔޫރޯއަކީ 2000 ވަނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯ. އެ ޔޫރޯ ފްރާންސުން ކާމިޔާބުކުރީ 1988 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް ޗެމްޕިއަނުން ގޮތުގައި ނުކުމެ. އެޓީމު ވެފައިވަނީ 1974 ވަނަ އަހަރު ވެސްޓް ޖާމަނީއަށްފަހު ޔޫރޯއާއި ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޖެހިޖެހިގެން ކާމިޔާބުކުރި ފުރަތަމަ ޓީމު.

އެންމެފަހުން 2016 ވަނަ އަހަރު ފްރާންސުގައި ބޭއްވި ޔޫރޯއިން އެޓީމަށް ލިބުނީ މާޔޫސްކަމެއް. ޒުވާން ހުނަވެރި ތަރީންތަކެއް އެކުލެވޭ ވަރުގަދަ ސްކޮޑަކާއެކު ނުކުމެ ފައިނަލް ބަލިވީ ޕޯޗުގަލް އަތުން.

ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ނަތީޖާތައް:
ފްރާންސް 1-0 ޖަރުމަނު
ފްރާންސް 1-1 ހަންގޭރީ
ފްރާންސް 2-2 ޕޯޗުގަލް

ސްވިޒަލޭންޑް

ސްވިޒަލެންޑަކީ ދުނިޔޭގެ ފުޓުބޯޅައިގައި ކާމިޔާބު ޓީމަކަށް ނުވި ނަމަވެސް، އެޓީމަކީ ވޯލްޑްކަޕް އަދި ޔޫރޯ ފަދަ ބޮޑެތި މުބާރާތްތަކުން ޖާގަ ހޯދަމުން އަންނަ ޓީމެއް. ސްވިޒަލެންޑުން 11 ވޯލްޑް ކަޕެއްގައި ކުޅުނު އިރު، އެޓީމުން ވަނީ 1934، 1938 އަދި 1954 ގެ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ވާދަކޮށްފައި. އަދި އެޓީމުން ޔޫރޯގައި ހަތަރު ފަހަރަކު ވަނީ ވާދަކޮށްފައި. އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ކާމިޔާބު މުބާރާތަކީ އެންމެ ފަހުން 2016 ވަނަ އަހަރު ފްރާންސްގައި ބޭއްވި ޔޫރޯ. އެފަހަރު ގަދަ 16ގައި ސްވިޒަލެންޑް ބަލިވީ ޕޮލެންޑް އަތުން ޕެނަލްޓީ ޝޫޓްއައުޓްގައި.

ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ނަތީޖާތައް:
ސްވިޒަލޭންޑް 1-1 ވޭލްސް
ސްވިޒަލޭންޑް 0-3 އިޓަލީ
ސްވިޒަލޭންޑް 3-1 އިޓަލީ