Jun 20, 21:00
Olympic Stadium, Baku
Switzerland
68" Xherdan Shaqiri
26" Xherdan Shaqiri
6" Haris Seferović
3 - 1
Turkey
62" İrfan Kahveci
90" Kevin Mbabu
Substitute In
90" Silvan Widmer
Substitute Out
86" Breel Embolo
Substitute Out
86" Admir Mehmedi
Substitute In
86" Hakan Calhanoğlu
Substitute Out
86" Dorukhan Toköz
Substitute In
85" Steven Zuber
Substitute Out
85" Loris Benito
Substitute In
80" İrfan Kahveci
Substitute Out
80" Orkun Kökçü
Substitute In
80" Cengiz Under
Substitute Out
80" Kenan Karaman
Substitute In
78" Granit Xhaka
Yellow Card
76" Çağlar Söyüncü
Yellow Card
76" Xherdan Shaqiri
Substitute Out
76" Ruben Vargas
Substitute In
75" Zeki Celik
Yellow Card
75" Haris Seferović
Substitute Out
75" Mario Gavranović
Substitute In
70" Hakan Calhanoğlu
Yellow Card
68" Xherdan Shaqiri
Goal
63" Yusuf Yazıcı
Substitute In
63" Ozan Tufan
Substitute Out
63" Okay Yokuşlu
Substitute In
63" Kaan Ayhan
Substitute Out
62" İrfan Kahveci
Goal
26" Xherdan Shaqiri
Goal
6" Haris Seferović
Goal
21 Jun 03:57

މެޗުގެ އުސްއަލިތައް

 • މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފްގައި ގިނަ ހަމަލާތަކެއް ފެނުނު.
 • ސްވިޒަލޭންޑުން ކުރީކޮޅު ލީޑު ނެގީ ސަފެރޮވިޗްގެ ގޯލަކުން.
 • ސްވިޒަލޭންޑުން ލީޑު ފުޅާކުރީ ޝަގީރީގެ ހިތްގައިމު ގޯލަކުން.
 • ތުރުކީގެ ނުރައްކާތެރި ހަތަރު ހަމަލާއެއް ސްވިޒަލޭންޑް ގޯލްކީޕަރު ސޮމާ މަތަކުރި.
 • އިޓަލީ-ވޭލްސް މެޗުގައި އިޓަލީ ލީޑު ނެގުމުން ސްވިޒަލޭންޑަށް ވަނީ ޔަގީން ޖާގައަށް އުންމީދު އާވެފައި.
 • ތުރުކީން ދެވަނަ ހާފްގެ ކުރީކޮޅުގައި ގޯލް ޖެހި، އެ ގޯލް ޖަހައިދިނީ އިރްފާން ކާން ކައްވޭސީ.
 • އޭގެ އިރުކޮޅެއް ފަހުން އަނެއްކާވެސް ޝަގީރީ ސްވިޒަލޭންޑްގެ ލީޑު ފުޅާކުރި.
 • ސްވިޒަލޭންޑް ނިންމާލީ ތިންވަނައިގައި، ތުރުކީ ކެޓީ މޮޅެއް ނިލިބި.
21 Jun 03:54

މެޗުގެ ކުޅުން ނިންމާލައިފި. ސްވިޒަލޭންޑް މޮޅުވީ 3-1 އިން.

21 Jun 03:48

މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތަށް ތިން މިނެޓް.

21 Jun 03:45

83' ބުރަކް ޔިލްމާޒް އަނެއްކާވެސް ހުސް ފުރުސަތެއް ބޭކާރު ކޮށްލައިފި. އޭރިއާ ތެރޭގައި ހުހަށް ހުރެ ބޮލުން ޖެހި ބޯޅަ ގޯލާ އަމާޒެއް ނުވި. އޭނާ ފެންނަނީ ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ބޭކާރު ކުރާތަން.

21 Jun 03:39

81' އެމްބޯލޯގެ ހަމަލާއެއް. އެ ހަމަލާ ތުރުކީގެ ސޮޔުންޗީ ވަނީ ބްލޮކް ކޮށްލާފައި.

21 Jun 03:35

މިއީ ޔޫރޯ މުބާރާތެއްގައި ސްވިޒަލޭންޑުން ހަތަރު ގޯލު ޖެހި ފުރަތަމަ ފަހަރު. އަދި އޮތް ގޮތުން ޔަގީން ޖާގައިގައި ގަދަ 16 އަށް ދާން ސްވިޒަލޭންޑަށް އިތުރު ދެ ގޯލު ޖަހަން ޖެހޭ.

21 Jun 03:31

ޒުބާ ތަނަވަސް ކޮށްދިން ފުރުސަތުގައި ޝަގިީރީ ފޮނުވާލި ބޯޅަ އަމާޒުކޮށްލީ މަތީ ދާގަނޑަށް. އަނެއްކާވެސް ޝަގީރީގެ ހިތްގައިމު ގޯލެއް.

21 Jun 03:26

68' ސްވިޒަލޭންޑުން ގޯލް ޖަހައި، އަނެއްކާވެސް ލީޑު ފުޅާކޮށްފި. އަނެއްކާވެސް ޝަގީރީގެ ގޯލެއް.

21 Jun 03:24

އެ ގޯލަކީ ޔޫރޯ 2020 ގައި ތުރުކީން ޖެހި ފުރަތަމަ ގޯލު.

21 Jun 03:22

62 ތުރުކީން ގޯލު ޖަހައި ފަރަގު ކުޑަކޮށް. ގޯލު ޖަހައިދިނީ އިރްފާން ކާން ކައްވޭސީ.

21 Jun 03:21

ރޯމްގައި ކުޅެމުންދާ މި ގްރޫޕްގެ އަނެއް މެޗުގައި ވޭލްސް ޑިފެންޑަރު އަމްޕަޑޫއަށް ރަތް ކާޑެއް ދައްކައިފި. މިހާރު ވޭލްސް ކުޅެމުން ދަނީ ކުޅުންތެރިޔަކު މަދުކޮށް. ސްވިޒަލޭންޑަށް އިތުރު ހިތްވަރަކަށް ވާނެ.

21 Jun 03:17

57' ޝަގީރީއަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް. މިފަހަރު ގޯލާ އަމާޒެއް ނުވި.

21 Jun 03:11

50' ތުރުކީއަށް ފުރުސަތެއް. އުންޑާ ނަގައިދިން ބޯޅަ އޭރިއާ ތެރޭގައި ހުރި ބުރަކް ޔިލްމާޒް ފޮނުވާލި ނަމަވެސް ގޯލަށް އަމާޒެއް ނުވި.

21 Jun 03:03

މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގެ ކުޅުން ފަށައިފި.

21 Jun 02:48

ފުރަތަމަ ހާފުގެ އުސްއަލިތައް

 • މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފްގައި ގިނަ ހަމަލާތަކެއް ފެނުނު
 • ސްވިޒަލޭންޑުން ކުރީކޮޅު ލީޑު ނެގީ ސަފެރޮވިޗްގެ ގޯލަކުން
 • ސްވިޒަލޭންޑުން ލީޑު ފުޅާކުރީ ޝަގީރީގެ ހިތްގައިމު ގޯލަކުން
 • ތުރުކީގެ ނުރައްކާތެރި ހަތަރު ހަމަލާއެއް ސްވިޒަލޭންޑް ގޯލްކީޕަރު ސޮމާ މަތަކުރި
 • އިޓަލީ-ވޭލްސް މެޗުގައި އިޓަލީ ލީޑު ނެގުމުން ސްވިޒަލޭންޑަށް ވަނީ ޔަގީން ޖާގައަށް އުންމީދު އާވެފައި
21 Jun 02:47

މެޗުގެ ފުރަތަަމަ ހާފްގެ ކުޅުން ނިންމާލައިފި. 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކުރީގައި އޮތީ ސްވިޒަލޭންޑް.

21 Jun 02:47

44' ތުރުކީގެ އިތުރު ހަމަލާއެއް. މުލްދޫރުގެ ހަމަލާ މިފަހަރުވެސް މަތަކުރީ ސޮމާ.

21 Jun 02:45

ވޭލްސްއާއި އިޓަލީ ކުޅޭ މެޗުގައި އިޓަލީން ލީޑު ނެގުމާއެކު ސްވިޒަލޭންޑް މިހާރު ތިންވަނައިގައި އޮތީ ފައިދާ ގޯލެއްގެ ތަފާތުން.

21 Jun 02:40

38' ސްވިޒަލޭންޑްގެ ހަމަލާއެއް. އެމްބޯލޯ ފޮނުވާލި ބޯޅަ ދިޔައީ ގޯލް ކުރިމަތިން ހުރަސް ވެގެން.

21 Jun 02:35

33' ސްވިޒަލޭންޑް ކީޕަރު ސޮމާގެ އިތުރު ސޭވްއެއް. ތުރުކީގެ މުލްދޫރް ދުރުން ފޮނުވާލި ހަމަލާ ގޯލްގެ ތިރީ ކަނާ ދިމާލަށް ދިޔަ ނަމަވެސް ސޮމާ ވަނީ މަތަކޮށްފައި.

21 Jun 02:34

ސެފަރޮވިޗް ޖެހި ބޯޅައެއްގެ ރީބައުންސްގައި ލިބުނު ފުރުސަތު ޒޫބާ ތަނަވަސްކޮށްލީ ޝަގީރީއަށް. އޭނާ ބޯޅަ ކޮންޓްރޯލް ކޮށްލާފައި ޖެހި ބޯޅަ ކާވް ކޮށްލީ ގޯލްގެ ކަނަށް. ހިތްގައިމު ގޯލެއް.

21 Jun 02:29

26' ސްވިޒަލޭންޑުން ލީޑު ފުޅާކޮށްފި. އެ ގޯލް ޖެހީ ޝަގީރީ.

21 Jun 02:28

21' ސްވިޒަލޭންޑްގެ ޒޫބާއަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް. އެނބުރިލާފައި ފޮނުވާލި ބޯޅަ ދިޔައީ ގޯލްގެ އަރިމަތިން ބޭރަށް.

21 Jun 02:20

16' ތުރުކީގެ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް. މުލްދޫރްގެ ބާރު ހަމަލާ ގޯލުގެ ކަނަށް އަމާޒުވާން ދިޔަ ނަމަވެސް ކީޕަރު ސޮމާ ވަނީ ހުޝިޔާރު ކަމާއެކު މަތަކޮށްފައި.

21 Jun 02:19

އެންމެފަހުން ތުރުކީން ޔޫރޯ މުބާރާތުގައި ކުޅުނު ހަ މެޗުގެ ތެރެއިން ފަސް މެޗުން ވަނީ ބަލިވެފައި. އެ ފަސް ބަލިވެސް ވީ ތުރުކީއަށް ގޯލެއް ނުޖެހި. ގަދަ 16 ގެ ކުޑަވެސް އުންމީދަކަށް މި މެޗު އަނބުރާލަން ތުރުކީއަށް މަޖުބޫރު

21 Jun 02:17

ސްވިޒަލެންޑްގެ އެޓޭކް ފެންނަނީ ވަރުގަދަކޮށް.

21 Jun 02:11

އެ ގޯލަކީ ޒޫބާ އަރިމަތިން ޕާސްކޮށްލި ބޯޅައަކުން ސަފެރޮވިޗް ޖެހި ގޯލެއް. އޭރިއާ ރޮނގުމަތިން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ސަފެރޮވިޗް ތިރިތިރިން ފޮނުވާލި ހަމަލާ އަމާޒުކޮށްލީ ގޯލުގެ ތިރީ ކަނަށް.

21 Jun 02:10

5' ތުރުކީގެ ނުރައްކާތަކަށްފަހު ސްވިޒަލޭންޑްގެ ފުރަތަމަ ހަމަލާފައި ލީޑު ނަގައިފި. ގޯލް ޖަހައިދިނީ ސަފެރޮވިޗް.

21 Jun 02:10

4' ތުރުކީގެ އިތުރު ހަމަލާއެއް. ކާން އައިހާން ގޯލަށް ފޮނުވާލި ހަމަލާ މަތަކުރީ ސްވިޒަލޭންޑް ގޯލްކީޕަރު ސޮމާ.

21 Jun 02:09

3' ތުރުކީއަށް ފުރުސަތެއް. ހަކާން ޗަލަނޯލޫގެ ކޯނަރުން ތޫފަން ފޮނުވާލި ހަމަލާ ގޯލާ އަމާޒެއް ނުވި.

21 Jun 02:09

ދެޓީމަށްވެސް އުންމީދު އޮތީ މެޗުން މޮޅުވެގެން. އެހެންކަމުން މެޗު ފޯރިގަދަ ވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ.

21 Jun 02:05

މެޗުގެ ކުޅުން ފަށައިފި.

ޔޫރޯ 2020 ގެ ގްރޫޕް އޭގައި ސްވިޒަލޭންޑާއި ތުރުކީ ވާދަކުރާ މެޗުގެ ލައިވް ބްލޮގަށް "ވަން" ގެ ކިޔުންތެރިންނަށް މަރުހަބާ!

މިރޭ އެއްގަޑިއެއްގައި ކުޅެވޭ ގްރޫޕް އޭގެ ދެ މެޗަކީ މި ގްރޫޕްގެ ފަހު ދެމެޗު. މިރޭގެ ނަތީޖާއިން ގަދަ 16 އަށް ޔަގީންކަމާއެކު ދާ ދެޓީމު ކަށަވަރުވާނެ. ތިންވަނަ މަގާމަށް ދާ ޓީމު ޖެހޭނީ ހުރިހާ ގްރޫޕްތަކެއްގެ ކުޅުން ނިމެންދެން އިންތިޒާރުކުރަން. އިޓަލީއާއި ވޭލްސް ކުޅޭ މެޗުން ވޭލްސް ބަލިވެ، ސްވިޒަލޭންޑް މިރޭގެ މެޗުން މޮޅުވެއްޖެ ނަމަ، ސްވިޒަލޭންޑަށް ގަދަ 16 ޔަގީން ކުރެވޭނެ. ސްވިޒަލޭންޑް މިރޭގެ މެޗުން ބަލިވެއްޖެ ނަމަ ޔަގީން ދެ ޖާގައިން ފުރުސަތު ގެއްލޭނެ. ތުރުކީއަށް މިހާރު ޔަގީން ދެ ޖާގައަށް ފުރުސަތެއް ނެތް. ތިންވަނައަށް އަރަން ސްވިޒަލޭންޑް ބަލިކުރަން ޖެހޭ.

މެޗު އޮންނާނީ ބަކޫގެ އޮލިމްޕިކް ސްޓޭޑިއަމްގައި.

ދެޓީމުން މިހާތަނަށް ޔޫރޯގައި ކުޅުނު މެޗުތަކަށް ނަޒަރެއް

ސްވިޒަލޭންޑް
 • ވޭލްސްއާ ދެކޮޅަށް ސްވިޒަލޭންޑް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު ނިމުނީ 1-1 އިން އެއްވަރުވެގެން
 • އެ މެޗުގައި ސްވިޒަލޭންޑްގެ ގޯލް ޖަހައިދިނީ ބްރީލް އެމްބޯލޯ
 • ދެވަނަ މެޗުގައި އިޓަލީ އަތުން ބަލިވީ 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
ތުރުކީ
 • ތުރުކީއަށް ފުރަތަމަ މެޗުގައިވެސް ލައްވާލީ ގްރޫޕްގެ ފެވަރިޓް ޓީމު އިޓަލީ، މެޗުގައި ތުރުކީ ބަލިވީ 3-0 އިން
 • ދެވަނަ މެޗުގައި ވޭލްސް އަތުން ބަލިވީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 • މިރޭ ތުރުކީއަށް އޮތް ކުޑަ ހިތްވަރަކަށް ތިން ވަނައަށް އަރަން އޮތް ހަނި ފުރުސަތު