މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެސީ ނެޓްވޯކް

ދީނާ ހިލާފު ވާހަކަތަކެއް ހިމެނޭ އިތުރު ރިޕޯޓެއް، ފަންޑުކުރީ އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓަށްވެސް ފަންޑުކުރި ފަރާތުން

1

ސަލަފުގެ އިންޒާރު: އެމްޑީއެންގެ އިސްފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު ނާޅައިފިނަމަ ކުރިން ހިންގިފަދަ ހަރަކާތެއް ފަށަން ޖެހިދާނެ

3

އެމްޑީއެންގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރަން ފެށިފަހުންވެސް ރައީސް ނަޝީދު އެ ޖަމިއްޔާ ދިފާއު ކުރެއްވި: ޑރ. ޖަމީލް

އެމްޑީއެންގެ އެކައުންޓުގައި ހުރި ފައިސާ ޑެފް އެސޯސިއޭޝަނަށް ދީފި

ރައީސް ސޯލިހަކީ އިލްމުވެރިންނާއި ރައްޔިތުންގެ ބަސް އަހާ ވެރިއެއް: އިލްޔާސް

އެމްޑީއެން އުވާލުމަކީ އިސްލާމްދީނަށް ލިބުނު ނަސްރެއް: ގާސިމް

އެމްޑީއެން އުވާލުމަކީ ދީނަށާއި ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ލޯބިކުރާ ދިވެހިންނަށް ލިބުނު ހިތްހަމަ ޖެހުމެއް: ރައީސް މައުމޫން

އެމްޑީއެން އުވާލައިފި

2

އެމްޑީއެން މިއަދު އުވާލަނީ

އެމްޑީއެން ވެސް ސަލަފު ވެސް އުވާލައިގެން ނުވާނެ، ފިޔަވަޅު އަޅަންވީ ކަން ކުރި މީހުންނަށް: ނަޝީދު

ޖަވާބުދާރީވާން ފުރުސަތު ނުދީ ސަލަފު އުވާލުމާ އެމްޑީއެން ދެކޮޅު!

1

އެއްބާރުލުން ނުދިނަސް، ނިންމާފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެމްޑީއެން އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދާނެ: މިނިސްޓްރީ

« 1