ޚަބަރު

މުރައިދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއު: އާ ހާބަރުގެ ބޭސިން ފުންކުރުމުގެ ބޮޑުބައި ނިންމާލައިފި

އަލީ ޔާމިން

ހއ. މުރައިދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އާ ހާބަރުގެ ބޭސިން ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ 75 ޕަސަންޓް ނިންމާލައިފިއެވެ.

އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ އެ މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށީ މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ޖުމުލަ 33.7 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ދަށުން 212 މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި އެއްގަމުތޮށި ލުމާއި 407 މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ބޭރުތޮށި ލުމާއި 107 މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގެ ބޭރުތޮށި މަރާމާތު ކުރުމާއި 105 މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުމާއި 50 މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ގްރޮއިންސް ޖަހާނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބަނދަރާއި ނެރު ފުންކުރުމާއި ރޭމްޕެއް ހެދުމާއި ވޯކްވޭ ބްރިޖެއް ހެދުމާއި ނެރު ބައްތިއާއި ބަނދަރު ބައްތި ހަރުކުރުމުގެ މަަސައްކަތްވެސް ކުރާނެއެވެ.