Oct 16, 20:00
Maldives National Football Stadium
India
90" Sahal Abdul Samad
50" Suresh Singh Wangjam
49" Sunil Chhetri
3 - 0
Nepal
90" Sahal Abdul Samad
Goal
86" Rahim Ali
Substitute In
86" Manvir Singh
Substitute Out
86" Jeakson Singh Thounaojam
Substitute In
86" Anirudh Thapa
Substitute Out
86" Sahal Abdul Samad
Substitute In
86" Suresh Singh Wangjam
Substitute Out
82" Mandar Rao Dessai
Yellow Card
81" Santosh Tamang
Substitute In
81" Pujan Uparkoti
Substitute Out
75" Glan Martins
Substitute In
75" Udanta Singh Kumam
Substitute In
75" Mohammad Yasir
Substitute Out
75" Lalengmawia Ralte
Substitute Out
65" Sunil Bal
Substitute In
65" Suman Lama
Substitute Out
57" Manish Dangi
Substitute In
57" Suman Aryal
Substitute Out
57" Ayush Ghalan
Substitute In
57" Sujal Shrestha
Substitute Out
57" Bishal Rai
Substitute In
57" Gautam Shrestha
Substitute Out
54" Tej Tamang
Yellow Card
50" Suresh Singh Wangjam
Goal
49" Sunil Chhetri
Goal
8" Lalengmawia Ralte
Yellow Card
16 Oct 22:35

އިންޑިއާއަށް ތަށި ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު.

16 Oct 22:28

ޗެމްޕިއަން އިންޑިއާއަށް ފައިސާގެ އިނާމެއްގެ ގޮތުގައި 50،000 ޑޮލަރު.

16 Oct 22:23

ރަނަރަޕް ނޭޕާލަށް ފައިސާގެ އިނާމެއްގެ ގޮތުގައި 25،000 ޑޮލަރު.

16 Oct 22:23

މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ވެސް އިންޑިއާގެ ކެޕްޓަން ސުނިލް ޗެތުރީ.

16 Oct 22:22

އެންމެ ގިނަ ގޯލު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔަކަށް ވެސް އިންޑިއާގެ ކެޕްޓަން ސުނިލް ޗެތުރީ. ޗެތުރީ ވަނީ މުބާރާތުގައި ފަސް ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައި.

16 Oct 22:21

ފައިނަލް މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް އިންޑިއާގެ ކެޕްޓަން ސުނިލް ޗެތުރީ.

16 Oct 22:20

ފެއާޕްލޭ އެވޯޑު ރާއްޖެއަށް. އެވޯޑާ ހަވާލުވީ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަކުރަމް އަބްދުލްޤަނީ.

16 Oct 22:17

ތައްޓާއި މެޑަލް ހަވާލުކޮށްދެއްވާނީ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު. އެމަނިކުފާނުގެ އަރިހުގައި ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަހުމަދު މަހުލޫފާއި އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ.

16 Oct 22:13

16 Oct 22:10
16 Oct 22:09
16 Oct 22:08

މެޗުގެ އުސްއަލިތައް

 • މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފު ޑޮމިނޭޓްކޮށް ކުޅުނީ އިންޑިއާއިން
 • ހަމަލާތައްވެސް ގިނައިން އުފެއްދީ އިންޑިއާއިން
 • ފުރަތަމަ ހާފުގައި ޗެތުރީގެ ހަމަލާއެއްގެ އިތުރުން ޔާސިރު އަދި ސުރޭޝްގެ ހަމަލާތައް މަތަކުރީ ކިރަން
 • ނޭޕާލަށްވެސް ބައެއް ފުރުސަތުތައް ލިބިފައިވޭ
 • ނަވަޔުގުގެ ހަމަލާ ދަނޑިއަށް އަމާޒުވި އިރު، ރޯހިތު ޗާންދަށް ލިބުނު ފުރުސަތުގައި އޭނާ ކައްސާލި
 • ހާފު ނިމެން ދަނިކޮށް ޗެތުރީއަށް އޭރިއާ ތެރެއިން ހުސް ފުރުސަތެއް ލިބި ބޭކާރުވި
 • ފުރަތަމަ ހާފު އެއްކޮށް ކަހަލަ ގޮތަކަށް ކުޅުނީ ބޯ ވާރޭގައި
 • ދެވަނަ ހާފުގެ ކުރީކޮޅުގައި އިންޑިއާއިން ދެ ގޯލު ޖެހި
 • ޗެތުރީ މެޗުގައި ޖެހި ފަސްވަނަ ގޯލުގެ އިތުރުން މިނެޓެއް ފަހުން އަނެއް ގޯލު ޖެހީ ސުރޭޝް ސިންހް
 • އިންޑިއާއިން މެޗު ކޮންޓްރޯލު ކުރި، ހަމަލާތައްވެސް އުފެއްދި
 • ހާއްސަކޮށް ޗެތުރީއާއި ރަންވީރު ފެނުނީ ނުރައްކާކޮށް
 • އިންޑިއާގެ ތިންވަނަ ގޯލު މެޗުގެ ފަހު ވަގުތު ޖެހީ ބަދަލު ކުޅުންތެރިޔާ ސަހަލް އަބްދުލް ސަމަދު
 • މިއީ އިންޑިއާއިން ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކުރި އަށްވަނަ ފަހަރު
16 Oct 21:51

މެޗު ކުޅުން ނިންމާލައިފި. ފަސޭހަކަމާއެކު ނޭޕާލު ބަލިކޮށް، ޗެމްޕިއަންކަން އިންޑިއާއަށް. މިއީ އިންޑިއާ އިން ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކުރި އަށްވަނަ ފަހަރު.

16 Oct 21:50

ދެވަނަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ގޮތުގައި ތިން މިނެޓުގެ ކުޅުން ދައްކައިފި.

16 Oct 21:49
16 Oct 21:48

'90 - އިންޑިއާ އިން ތިން ލަނޑުގެ ލީޑެއް ހޯދައިފި. ނޭޕާލުގެ ޑިފެންޑަރުން ކައިރިން ނައްޓާލުމަށްފަހު ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ފޮނުވާލި ހަމަލާއަކުން އިންޑިއާއަށް އެ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ބަދަލު ކުޅުންތެރިޔާ ސަހަލް އަބްދުލް ސަމަދު.

16 Oct 21:46

'88 - ނޭޕާލުގެ ނަވަޔުގް ޝްރެސްތާއަށް ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ހުސްކޮށް ބޯޅަ ލިބުމުގެ ކުރިން އިންޑިއާގެ ކީޕަރު ގުރަޕްރީތު ސިންހް ކުރިއަށް ނުކުމެ ދިފާއުކޮށްފި.

16 Oct 21:41

'83 - ނޭޕާލުގެ މަނީޝް ޑަންގީ ދުރުން ފޮނުވާލި ހަމަލާ، އިންޑިއާގެ ގޯލާ އަމާޒެއް ނުވި.

16 Oct 21:37

'80 - ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން އިންޑިއާގެ އުދަންތާ ފޮނުވާލި ބާރު ހަމަލާ، ނޭޕާލުގެ ރޯހިތު ޗާންދު ބްލޮކުކޮށްފި.

16 Oct 21:34

'77 - ނޭޕާލުގެ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ހުރެ ނޭޕާލުގެ ރޯހިތު ޗާންދު ފޮނުވާލި ހަމަލާ އަމާޒުވީ އިންޑިއާ ގޯލުގެ ހުރަސް ދަނޑިއަށް.

16 Oct 21:33
16 Oct 21:31

'73 - އިންޑިއާގެ ނުރައްކަލެއް. އިންޑިއާގެ އަނިރުދް ތާޕާ ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ނޭޕާލުގެ ކީޕަރު ކިރަން ވަނީ މަތަކޮށްފައި. އެ ބޯޅައަށް ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ޗެތުރީ ވެސް މަސައްކަތްކުރި.

16 Oct 21:28

'69 - އިންޑިއާގެ ހަމަލާއެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ސުރޭޝް ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ނޭޕާލުގެ ގޯލާ އަމާޒުވެފައެއް ނުވޭ.

16 Oct 21:27
16 Oct 21:25

'67 - އިންޑިއާގެ ކެޕްޓަން ޗެތުރީގެ ނުރައްކަލެއް. ބޯޅަ ހިފައިގެން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއަށް ވަނުމަށްފަހު ޗެތުރީ ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ނޭޕާލުގެ ކީޕަރު ކިރަން ވަނީ މަތަކޮށްފައި.

16 Oct 21:23

'65 - އިންޑިއާގެ ތޭޖް ތަމަންގް ހުސްކޮށް ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއަށް ވަދެ، ހަމަލާއެއް ފޮނުވައިލުމުގެ ކުރިން ރޯހިތު ޗާންދު ޓެކަލްކޮށް ދިފާއުކޮށްފި.

16 Oct 21:18
16 Oct 21:18

މިރޭގެ މެޗުގައި ޗެތުރީ ޖެހި ގޯލަކީ ގައުމީ ޓީމަށް އޭނާ ޖަހައިދިން 80 ވަނަ ގޯލު. އެ ގޯލާއެކު ޗެތުރީ ވަނީ އާޖެންޓީނާގެ ލިއޮނެލް މެސީ ގައުމީ ޓީމަށް ޖެހި ގޯލުގެ އަދަދާ އެއްވަރުކޮށްފައި. މެސީއާއި ޗެތުރީއަކީ މިހާރު ތާރީހުގައި ގައުމީ ޓީމަށް އެންމެ ގިނަ ގޯލު ޖެހި ކުޅުންތެރިންގެ ލިސްޓުގެ ފަސްވަނަ.

16 Oct 21:13
16 Oct 21:12

'53 - އިންޑިއާއަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް. ޗެތުރީ ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން މަންވީރު ސިންހް ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ނޭޕާލުގެ ޑިފެންޑަރު ދިނޭޝް ވަނީ ދިފާއުކޮށްފައި.

16 Oct 21:09

އިންޑިއާ އިން ލީޑު ފުޅާކޮށްފައި މިވަނީ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހިތާ މިނެޓެއް ވެސް ނުވަނީސް.

16 Oct 21:09

'50 - އިންޑިއާ އިން ލީޑު ފުޅާކޮށްފި. ޔާސިރު މުހައްމަދު ދިން ބޯޅައަކުން ނޭޕާލުގެ ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ފޮނުވާލި ހަމަލާއަކުން އިންޑިއާއަށް އެ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ސުރޭޝް ސިންހް.

16 Oct 21:07

'49 - އިންޑިއާ އިން ލީޑު ހޯދައިފި. ޕްރިތަމް ކޮޓާލް ނަގައިދިން ހުރަހަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ހުރެ ބޮލުން ފޮނުވާލި ހަމަލާއަކުން އިންޑިއާއަށް އެ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ކެޕްޓަން ސުނިލް ޗެތުރީ.

16 Oct 21:02

ދެވަނަ ހާފުގެ ކުޅުން ފަށައިފި.

16 Oct 20:49

ފުރަތަމަ ހާފުގެ އުސްއަލިތައް

 • މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފު ޑޮމިނޭޓްކޮށް ކުޅުނީ އިންޑިއާއިން
 • ހަމަލާތައްވެސް ގިނައިން އުފެއްދީ އިންޑިއާއިން
 • ފުރަތަމަ ހާފުގައި ޗެތުރީގެ ހަމަލާއެއްގެ އިތުރުން ޔާސިރު އަދި ސުރޭޝްގެ ހަމަލާތައް މަތަކުރީ ކިރަން
 • ނޭޕާލަށްވެސް ބައެއް ފުރުސަތުތައް ލިބިފައިވޭ
 • ނަވަޔުގުގެ ހަމަލާ ދަނޑިއަށް އަމާޒުވި އިރު، ރޯހިތު ޗާންދަށް ލިބުނު ފުރުސަތުގައި އޭނާ ކައްސާލި
 • ހާފު ނިމެން ދަނިކޮށް ޗެތުރީއަށް އޭރިއާ ތެރެއިން ހުސް ފުރުސަތެއް ލިބި ބޭކާރުވި
 • ފުރަތަމަ ހާފު އެއްކޮށް ކަހަލަ ގޮތަކަށް ކުޅުނީ ބޯ ވާރޭގައި
16 Oct 20:48

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގެ ކުޅުން ނިންމާލައިފި. ހާފު ނިމިގެންދިޔައީ ދެ ޓީމުންކުރެ އެއްވެސް ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެގެން.

16 Oct 20:46

ނޭޕާލުގެ ކީޕަރު ކިރަންއަށް ލިބުނު އަނިޔާއަކާ ގުޅިގެން ދަނޑުމަތީގައި އޭނާއަށް ފަރުވާދިނުމަށް ކުޅުން މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު އަލުން ކުޅުން ފަށައިފި.

16 Oct 20:46

ފުރަތަމަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ގޮތުގައި އެއް މިނެޓުގެ ކުޅުން ދައްކައިފި.

16 Oct 20:45

'44 - އިންޑިއާގެ ކެޕްޓަން ސުނިލް ޗެތުރީއަށް ހުސް ފުރުސަތެއް. ޕްރިތަމް ކޮޓާލް ނަގައިދިން ހުރަހުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ވަރަށް ހުސްކޮށް ހުރެ ޗެތުރީ ފޮނުވާލި ހަމަލާ ދިޔައީ ނޭޕާލު ގޯލުގެ ހުރަސް ދަނޑިމަތިން ބޭރަށް.

16 Oct 20:44

'43 - އިންޑިއާގެ ކީޕަރު ގުރަޕްރީތު ސިންހުގެ ފަރާތުން ގޯހެއް. އޭނާ ކުރިއަށް ފޮނުވާލި ބޯޅަ، ތޭޖް ތަމަންގް ވަނީ ބްލޮކްކޮށްފައި. އެ ބޯޅަ ނޭޕާލުގެ އެހެން ކުޅުންތެރިޔަކަށް ލިބުމުގެ ކުރިން ކީޕަރު ގްރަޕްރީތު ވަނީ ހޯދާފައި.

އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2021ގެ ފައިނަލް މެޗުގައި ނޭޕާލާއި އިންޑިއާ ވާދަކުރާ މެޗުގެ ލައިވް ކަވަރޭޖަށް "ވަން"ގެ ކިޔުންތެރިންނަށް މަރުހަބާ!

މިރޭގެ ފައިނަލް މެޗަކީ އިންޑިއާގެ 12 ވަނަ ފައިނަލް މެޗު. މިހާތަނަށް އިންޑިއާއިން ހަތް ފަހަރު މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވޭ. އެންމެފަހުން އެޓީމުން މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކޮށްފައި ވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރު. އިންޑިއާއަކީ މުބާރާތުގެ ތާރީހުގައިވެސް އެންމެ ކާމިޔާބު ގައުމު. އަނެއްކޮޅުން ފައިނަލަށް ނުކުންނަ ނޭޕާލަށް މިރޭގެ މެޗަކީ ތާރީހީ މެޗެއް. މިއީ އެގައުމުގެ ތާރީހުގައިވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލް. ނޭޕާލުން މިރޭ ނުކުންނާނީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ ވިސްނުމުގައި.

ފައިނަލަށް ކުރި ދަތުރު

ނޭޕާލް
 • ނޭޕާލް 1-0 ދިވެހި ރާއްޖެ
 • ނޭޕާލް 3-2 ސްރީ ލަންކާ
 • ނޭޕާލް 0-1 އިންޑިއާ
 • ނޭޕާލް 1-1 ބަންގުލަދޭޝް
އިންޑިއާ
 • އިންޑިއާ 1-1 ބަންގުލަދޭޝް
 • އިންޑިއާ 0-0 ސްރީ ލަންކާ
 • އިންޑިއާ 1-0 ނޭޕާލް
 • އިންޑިއާ 3-1 ދިވެހި ރާއްޖެ

ކޯޗުންގެ ކުރިމަތިލެއް، ދެ ކޯޗުންވެސް ބެންޗުގައި ނުތިބޭނެ

އިންޑިއާގެ ކޯޗު އީގޯ ސްޓިމަކާއި ނޭޕާލް ކޯޗު އަބްދުﷲ އަލް މުތައިރީއަކީ މިހާތަނަށް މިފަހަރުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި އެންމެ ބޮޑަށް ބަހުގެ ހަމަލާތައް ބަދަލުކުރި ދެ ކޯޗުން. ނޭޕާލާއި އިންޑިއާ ކުޅުނު މެޗުގައި އިންޑިއާ ގޯލު ޖެހުމުން އިންޑިއާ ކޯޗު އުފާފާޅުކުރީވެސް ނޭޕާލް ކޯޗުގެ ސެލެބްރޭޝަނަށް "ޖޯކު" ޖެހުމަށް ކަމަށް ނޭޕާލް ކޯޗު ވަނީ ބުނެފައި. އެހެން ނަމަވެސް އިންޑިއާގެ ކޯޗު އެކަމަށް އިންކާރު ކުރި.

މިރޭގެ މެޗަށް ނުކުންނައިރު ދެ ކޯޗުންވެސް ބެންޗުގައި ނުތިބޭނެ. އިންޑިއާ ކޯޗު ބެންޗުގައި ނުހުންނާނީ ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް އިންޑިއާ ކުޅުނު މެޗުގައި އޭނާއަށް ދެއްކި ރަތް ކާޑުގެ ސަބަބުން. މުތައިރީ ބެންޗުގައި ނުހުންނާނީ އޭނާއަށް ދެ ރީނދޫކާޑު ދަައްކާފައިވުމުން. ދެ ރީނދޫ ކާޑު ދެއްކުމުން މުތައިރީއަށް ބެންޗުގައި ނީނދެވޭނެ ކަމަށް ސާފުން އެންގުމުން އެކަމާ އޭނާ ވަނީ ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފައި. މުތައިރީ ބުނީ ދެ ރީނދޫ ކާޑު ދެއްކި ނަމަވެސް ކޯޗަކަށް ބެންޗުގައި ނީނދެވޭނެ ކަމަށް ސާފްގެ ގަވާއިދު ބުނެފައި ނުވާ ކަމަށާއި، އެ މައްސަލައިގައި ސާފް ގޮވައިގެން ކުޅިވަރުގެ ކޯޓް އޮފް އާބިޓްރޭޝަން އަދި ފީފާއަށްވެސް ދާނެ ކަމަށް.