Jun 17, 21:00
Parken Stadium, Copenhagen
Denmark
2" Yussuf Poulsen
1 - 2
Belgium
70" Kevin De Bruyne
54" Thorgan Hazard
90" Thomas Vermaelen
Substitute In
90" Thorgan Hazard
Substitute Out
90" Thorgan Hazard
Yellow Card
84" Andreas Skov Olsen
Substitute In
84" Jannik Vestergaard
Substitute Out
82" Mathias Jensen
Yellow Card
72" Mathias Jensen
Substitute In
72" Thomas Delaney
Substitute Out
72" Andreas Cornelius
Substitute In
72" Mikkel Damsgaard
Substitute Out
70" Kevin De Bruyne
Goal
69" Mikkel Damsgaard
Yellow Card
62" Daniel Wass
Substitute Out
62" Jens Stryger Larsen
Substitute In
62" Christian Nørgaard
Substitute In
62" Yussuf Poulsen
Substitute Out
59" Axel Witsel
Substitute In
59" Leander Dendoncker
Substitute Out
59" Eden Hazard
Substitute In
59" Yannick Carrasco
Substitute Out
59" Daniel Wass
Yellow Card
54" Thorgan Hazard
Goal
46" Kevin De Bruyne
Substitute In
46" Dries Mertens
Substitute Out
2" Yussuf Poulsen
Goal
18 Jun 04:03

މެޗުގެ އުސްއަލިތައް

 • މެޗު ވަރަށް ބޮޑަށް ހާއްސަވެފައި އޮތީ ކާޑިއެކް އެރެސްޓަކަށް ދިޔަ އެރިކްސަނަށް
 • ކުރީކޮޅުގައި ހޯމް ޓީމް ޑެންމާކުން "ސަޕްރައިޒިން" ލީޑެއް ނެގި
 • ގޯލު ޖަހައިދިނީ ޔޫސުފް ޕައުލްސަން
 • އެއީ ޔޫރޯ ތާރީހުގައި ދެވަނައަށް އެންމެ އަވަސް ގޯލު
 • ބެލްޖިއަމަށް ރަނގަޅު ހަމަލާތަކެއް އުފެއްދިފައެއް ނުވޭ
 • ދެވަނަ ހާފަށް ބެލްޖިއަމުން ޑިބްރޭނާ ނެރުނު
 • އޭނާގެ އެސިސްޓަކުން ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރީ ތޯގަން ހަޒާޑް
 • ކެޕްޓަން ހަޒާޑް ކުޅެން ނުކުމެ އެސިސްޓް ކޮށްދިން ބޯޅައަކުން މެޗު އަނބުރާލީ ޑިބްރޭނާ
 • ޑެންމާކުން ވަނީ ހިތްވަރުކޮށްފައި
 • ބްރެއިތުވެއިޓާއި ޖެންސަންގެ ހަމަލާތައް ނުރައްކާ، އެއްވަރު ނުކުރީ ހަމަ ކިރިޔާ
 • ބެލްޖިއަމް ވަނީ ގަދަ 16 އަށް ދަތުރުކޮށްފައި
18 Jun 03:49

'90 - ޑެންމާކަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން ޖެންސެން ފޮނުވާލި ބާރު ހަމަލާ، ބެލްޖިއަމް ގޯލާ އަމާޒުވެފައެއް ނުވޭ.

18 Jun 03:47

'87 - ޑެންމާކް ފޯވަޑް ބްރެތުވެއިޓްގެ ހަމަލާއެއް ބެލްޖިއަމް ގޯލުގެ ހުރަސްދަނޑިއަށް. އޭނާ އެ ހަމަލާ ފޮނުވާލީ އޮލްސަން ނަގައިދިން ހުރަހަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ހުރެ ބޮލުން.

18 Jun 03:36

'76 - ޑެންމާކަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއަށް ވަނުމަށްފަހު ބްރެތުވެއިޓް ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ބެލްޖިއަމް ޑިފެންޑަރު އަލްޑަވެރާލްޑް ޓެކަލްކޮށް ވަނީ ދިފާއުކޮށްފައި.

18 Jun 03:34

'74 - ޑެންމާކަށް ފުރުސަތެއް. ކޯނެލިއަސް ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ބްރެތުވެއިޓް ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ބެލްޖިއަމްގެ ކީޕަރު ކޯޓުވާ ވަނީ މަތަކޮށްފައި.

18 Jun 03:30

'70 - ބެލްޖިއަމުން ލީޑު ހޯދައިފި. ހަޒާޑް ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ފޮނުވާލި ހަމަލާއަކުން ބެލްޖިއަމަށް އެ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ދެވަނަ ހާފުގައި ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެން ނުކުތް ކެވިން ޑި ބްރޭނާ.

18 Jun 03:29

'68 - ޑެންމާކުގެ ހަމަލާއެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން މައޭލާ ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ބެލްޖިއަމްގެ ކީޕަރު ކޯޓުވާ ވަނީ މަތަކޮށްފައި.

18 Jun 03:16

'54 - ބެލްޖިއަމުން ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފި. ޑި ބްރޭނާ ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ފޮނުވާލި ހަމަލާއަކުން ބެލްޖިއަމަށް އެ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ތޯގަން ހަޒާޑް. ޑެންމާކްގެ ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ބޯޅަ ލިބުނު އިރު، ހަޒާޑް ހުރީ ވަރަށް ހުސްކޮށް.

18 Jun 03:08

'49 - ބެލްޖިއަމަށް ފުރުސަތެއް. ޓިއެލެމަންސް ނަގައިދިން ހުރަހަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން މުނިއޭ ބޮލުން ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ޑެންމާކުގެ ގޯލާ އަމާޒުވެފައެއް ނުވޭ.

18 Jun 03:05

މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގެ ކުޅުން ފަށައިފި. ބެލްޖިއަމުން ވަނީ ބަދަލެއް ގެނެސްފައި. މާޓެންސްގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ އެޓީމުގެ ތަރި ކެވިން ޑިބްރޭނާ.

18 Jun 03:05

މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގެ ކުޅުން ފަށައިފި. ބެލްޖިއަމުން ވަނީ ބަދަލެއް ގެނެސްފައި. މާޓެންސްގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ އެޓީމުގެ ތަރި ކެވިން ޑިބްރޭނާ.

18 Jun 02:55

ފުރަތަމަ ހާފުގެ އުސްއަލިތައް

 • މެޗު ވަރަށް ބޮޑަށް ހާއްސަވެފައި އޮތީ ކާޑިއެކް އެރެސްޓަކަށް ދިޔަ އެރިކްސަނަށް
 • ކުރީކޮޅުގައި ހޯމް ޓީމް ޑެންމާކުން "ސަޕްރައިޒިން" ލީޑެއް ނެގި
 • ގޯލް ޖަހައިދިނީ ޔޫސުފް ޕައުލްސަން
 • އެއީ ޔޫރޯ ތާރީހުގައި ދެވަނައަށް އެންމެ އަވަސް ގޯލް
 • ބެލްޖިއަމްއަށް ރަނގަޅު ހަމަލާތަކެއް އުފެއްދިފައެއް ނުވޭ
18 Jun 02:47

ފުރަތަމަ ހާފުގެ ކުޅުން ނިންމާލައިފި. ހާފު ނިމިގެންދިޔައީ 1-0ގެ ނަތީޖާއަކުން ޑެންމާކް ކުރީގައި އޮވެގެން.

18 Jun 02:39

ޑެންމާކުން މިރޭގެ މެޗުގައި ލީޑު ނެގީ އެއް މިނެޓާއި 39 މިނެޓް ތެރޭގައި. ޕައުލްސަން ޖެހި އެ ގޯލަކީ ޔޫރޯ ތާރީހުގައި ދެވަނައަށް އެންމެ އަވަސް ގޯލު. ޔޫރޯގެ އެންމެ އަވަސް ގޯލް 2004 ވަނަ އަހަރު މުބާރާތުގައި ޖެހީ ރަޝިއާގެ ޑިމިޓްރީ ކިރިޗެންކޯ. އެއީ ގްރީސް ކޮޅަށް ޖެހި ގޯލެއް.

18 Jun 02:36

'35 - ޑެންމާކަށް ފުރުސަތެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ޑެމްސްގާޑް ފޮނުވާލި ހަމަލާ ދިޔައީ ބެލްޖިއަމް ގޯލުގެ އަރިމަތީ ދަނޑި ކައިރިން ބޭރަށް.

18 Jun 02:33

މެޗުގެ 30 މިނެޓުގެ ކުޅުން ނިމިގެންދިޔަ އިރު، ބެލްޖިއަމަށް ލަނޑުޖަހާނެ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ތަނަވަސްކުރެވިފައެއް ނުވޭ.

18 Jun 02:18

'16 - ޑެންމާކަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް. މައޭލާ ނަގައިދިން ހުރަހަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ބްރެތުވެއިޓް ބޮލުން ފޮނުވާލި ހަމަލާ، މިފަހަރުވެސް ބެލްޖިއަމް ގޯލާ އަމާޒުވެފައެއް ނުވޭ.

18 Jun 02:14

'13 - ޑެންމާކުގެ ހަމަލާއެއް. ޕޮލްސަން ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ޑެމްސްގާޑް ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ބެލްޖިއަމްގެ ގޯލާ އަމާޒުވެފައެއް ނުވޭ.

18 Jun 02:12

ޑެންމާކުގެ ތަރި ކްރިސްއަން އެރިކްސަންގެ ހަނދާން އާކުރުމަށް ވަގުތުކޮޅަކަށް ކުޅުން މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު އަލުން ފަށައިފި.

18 Jun 02:08

'6 - ޑެންމާކަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް. މައޭލީ ނަގައިދިން ހުރަހަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ޑެނިއަލް ވާސް ބޮލުން ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ބެލްޖިއަމްގެ ގޯލާ އަމާޒުވެފައެއް ނުވޭ.

18 Jun 02:07

'5 - ޑެންމާކަށް ދެ ފުރުސަތެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން މަައޭލީ ފޮނުވާލި ހަމަލާ ބެލްޖިއަމްގެ ކީޕަރު ކޯޓުވާ މަތަކުރި އިރު، ބްރެތުވެއިޓްއަށް ފޮނުވާލި ހަމަލާ ގޯލާ އަމާޒުވެފައެއް ނުވޭ.

18 Jun 02:04

'2 - ޑެންމާކުން ލީޑު ހޯދައިފި. ހޮއިބިއާ ދިން ބޯޅައަކުން ބެލްޖިއަމްގެ ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ފޮނުވާލި ހަމަލާއަކުން ޑެންމާކަށް އެ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޕޮލްސަން.

18 Jun 02:01

މެޗުގެ ކުޅުން ފަށައިފި.

18 Jun 02:01

ބެލްޖިއަމްގެ ފަރާތުން ކެޕްޓަން ވާޓޮންގެން، ޑެންމާކުގެ ކެޕްޓަން ކެޔާއަށް ބެލްޖިއަމް ކުޅުންތެރިން ސޮއިކޮށްފައިވާ ކްރިސްޓިއަން އެރިކްސަންގެ ޖާޒީއެއް ހަދިޔާކޮށްފި.

18 Jun 01:52

މެޗުގެ ކުރިން ދަނޑުމަތިން ޑެންމާކް ޕްލޭމޭކަރު އެރިކްސަންގެ ނަންބަރު ޖެހި ޖާޒީ ދައްކާލައިފި.

ޔޫރޯ 2020ގެ ގްރޫޕް ބީގައި ބެލްޖިއަމްއާއި ޑެންމާކު ވާދަކުރާ މެޗުގެ ލައިވް ބްލޮގަށް "ވަން" ގެ ކިޔުންތެރިންނަށް މަރުހަބާ!

މިރޭގެ މެޗަކީ ޑެންމާކު އަދި ބެލްޖިއަމްވެސް ގުރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ކުޅޭ ދެވަނަ މެޗު. ބެލްޖިއަމްގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި 3-0 އިން ރަޝިއާ ބަލިކޮށްފައި އޮތް އިރު، ޑެންމާކުން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗަކީ މިހާތަނަށް މުބާރާތުގައި އެންމެ ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓުނު މެޗު. ފިންލޭންޑާ ދެކޮޅަށް ޑެންމާކުން އަމިއްލަ ގައުމުގައި ކުޅުނު މެޗުގައި ޑެންމާކުގެ ތަރި ކްރިސްޓިއަން އެރިކްސަން ކާޑިއެކް އެރެސްޓެއްގައި ދަނޑު މައްޗަށް ވެއްޓުން ވެގެން ދިޔައީ މުޅި ފުޓުބޯޅަ ދުނިޔެ "ޝޮކް" އަކަށް ދިޔަ ކަމަކަށް. އެރިކްސަންގެ ހާލު މިހާރު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން. ފުރަތަމަ މެޗު އުނދަގޫ ހާލަތެއްގައި ކުޅެ ޑެންމާކު ބަލިވީ 1-0 އިން. މިރޭގެ މެޗުން މޮޅެއް އެޓީމަށް މަޖުބޫރު.

މެޗަށް ދެޓީމު ނުކުންނާނީ ޑެންމާކުގެ ވެރިރަށް ކޯޕަންހޭގަންގެ ޕާކެން ސްޓޭޑިއަމްގައި.

ބެލްޖިއަމްގައި ފޯމްގައި ހުރި ފޯވަޑެއް، ޑެންމާކުގައި ވަރުގަދަ ގޯލްކީޕަރެއް

ބެލްޖިއަމްގެ ފޯވަޑް - ރޮމެލޫ ލުކާކޫ
 • މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރަޝިއާ ކޮޅަށް ދެ ގޯލު ޖެހި
 • ޔޫރޯ މުބާރާތްތަކުގައި ލުކާކޫ ވަނީ ހަތަރު ގޯލު ޖަހާފައި، އެއީ ބެލްޖިއަމްގެ ރެކޯޑު
 • ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުނު 94 މެޗުން އޭނާ ވަނީ 62 ގޯލު ޖަހާފައި
 • ގައުމީ ޓީމަށް އެންމެފަހުން ކުޅުނު 15 މެޗުގައި އޭނާ ވަނީ 20 ގޯލު ޖަހައިދީފައި
ޑެންމާކުގެ ގޯލްކީޕަރު ކެސްޕާ ޝޫމައިކަލް
 • ލެޖެންޑަރީ ގޯލްކީޕަރު ޕީޓާ ޝޫމައިކަލްގެ ދަރިފުޅު
 • ލެސްޓާ ސިޓީއަށް 377 މެޗު ކުޅެދީ، އެޓީމާއެކު ޕްރިމިއާ ލީގާއި އެފްއޭ ކަޕް ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވޭ
 • ޑެންމާކަށް 66 މެޗު ކުޅެދީފައިވޭ
 • 2018 އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ވަނީ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައި