ޚަބަރު

މޮރީޝިއަސް ކައިރިއަށް 6.7 މެގްނިޓިއުޑްގެ ބިންހެލުމެއް، ރާއްޖެއަށް ނުރައްކަލެއް ނެތް

އަލީ ޔާމިން

މޮރީޝިއަސް ކައިރިއަށް 6.7 މެގިނިއުޓްގެ ބާރުމިނުގައި ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސާވިސް (މެޓް) އިން ބުނީ، އެ ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ މޮރީޝިއަސް ސަރަހައްދުގެ ކަނޑުގެ 6.2 ކިލޯމީޓަރު އަޑިއަށް ކަމަށެވެ.

ބިންހެލުން އައިސްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ މިރޭ 7:05 ގައެވެ. އެ ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ވެރިރަށް މާލެއާ 2،510 ކިލޯމީޓަރު ދުރުންނެވެ.

މެޓުން ބުނީ، އެ ބިންހެލުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް އެއްވެސް ނުރައްކަލެއް ނެތް ކަމަށެވެ.