ކޯސްޓްގާޑް

ކޯސްޓްގާޑާއި އިންޑިއަން ނޭވީ ގުޅިގެން އޭރިއަލް ސަވައިލެންސް ޕެޓްރޯލް ފަށައިފި

ތިން މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ މުދާ އުފުލާ ދޯންޏެއް އަޑިއަށް ގޮސްފި

9 މީހުން ކަނޑުވި ހާދިސާ: ދޯނި އަޑިޔަށް ދިޔައީ ކޮޅިގަނޑުގައި ޖެހި ފަހަތުން ރާޅު އަރައިގެން

1

ނުވަ މީހުންނާ އެކު މަހަށް ނުކުތް ދޯންޏެއް އަޑިޔަށް ގޮސް މީހުން ކަނޑުވެފައި ތިއްބައި ސަލާމަތްކޮށްފި

ގެއްލިގެން ހޯދަމުން އަންނަ ޒުވާނާ، ރަށަށް ލެފުމުގެ 25 މިނެޓް ކުރިން ދޯނީގައި ހުރި!

މާލެއިން ފުރައިގެން ދިޔަ ދޯންޏަކުން މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

91 ފޫޓުގެ މަސްދޯންޏެއް ކަނޑުތެރެޔަށް ބިންދައިގެން ހިނގައްޖެ

1

އަޑިއަށް ދިޔަ ބޯޓު އޮޔާދަނިކޮށް ފެނިއްޖެ

ކަނޑުވެފައި ތިބި މީހުން ފެނިއްޖެ، އެންމެންގެ ހާލު ވެސް ރަނގަޅު

ކާށިދޫން ފުރި ބޯޓެއް އަޑިޔަށްގޮސް، ކަނޑުވި ހަ މީހަކު ހޯދަން ފަށައިފި

1

ގަވައިދާ ހިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަ ބޭރުގެ މަސްބޯޓެއް ހިފަހައްޓައިފި

މާވައިދުއަށް ކާށި ހޮވަން ދިޔަ ބަޔަކު މޫސުން ގޯސްވެ ހާލުގައި ޖެހިއްޖެ

6 ...