ކުށް

މާފުށީގައި ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި ފަސް މީހަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފި

ރަތަފަންދޫގައި ހިންގި ދެ މާރާމާރީއެއްގައި ފަސް މީހަކަށް އަނިޔާވެ، އަށް މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް

1

މެރާކީ ކޮފީޝޮޕަށް ހަމަލާދިން މައްސަލަ ބަލަނީ

ކަނޑަށް އެއްލާލީ މަރުވި ކަމަށް ހީކޮށް، ވަޅި ހެރީ ދީނީ ބަހުސެއްގައި ހިޔާލު ތަފާތު ވެގެން

10

ގައިގައި ވަޅި އަޅައި ޒަހަމްކޮށްލުމަށް ފަހު ކަނޑަށް އެއްލާލި ދިވެއްސަކަށް ފަރުވާދެނީ، ހާލު ސީރިއަސް!

އަފްރާޝީމް އަވަހާރަ ކޮށްލަން ހަތަރު މިލިޔަނާއި ހަ މިލިޔަނާ ދެމެދުގެ އަދަދެއް ވަނީ ހޭދަ ކޮށްފައި

1

ފުލުހުންގެ އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެން ހުންނެވި ގާޒީ ދިރިއުޅުއްވާ ފްލެޓަށް ގެއްލުންދީފި، ފެންނަން އޮތީ ބޮޑު ކޯރާޑިއެއް!

އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް މަދުކުރެވުނީ އިންތިޒާމްތަކުގެ ތެރެއިން ފުލުހުން ކުރި މަސައްކަތުން: ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު

2

މިއަހަރަކީ އަނިޔާވެރި ކުށްތައް އެންމެ މަދު އަހަރު، ގޭންގު ކުށްތަކުގައި މީހެއްގެ ފުރާނަ ގެއްލިފައެއް ނުވޭ: ރައީސް

ރިސޯޓެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދިވެހި ފޮޓޯގުރާފަރަކަށް ފަތުރުވެރިއަކު ހަމަލާދީ މާރާމާރީ ހިންގައިފި

2

ހަނިމާދޫ މެޓު އޮފީހުގެ ޗޭންޖިން ރޫމުގައި އަންހެން މުވައްޒަފުންގެ އޮރިޔާންކާޑު އުފައްދަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތު!

... 53