Close
ޚަބަރު

މީރާއަށް ނުލިބި ހުރި 15 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން 484 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދައިފި

ދައުލަތަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ދައްކަންޖެހޭ 15.2 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން މި އަހަރުގެ ތިން ވަނަ ކުއާޓަރުގައި ކުރި މަސައްކަތުން 484 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ބުނެފިއެވެ.

މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓާއާ ހަމައަށް މީރާއަށް ނުލިބު ހުރީ 15 ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 478.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ހޯދައިފައެވެ.

މީރާއިން އާންމުކޮށްފައިވާ މި އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގެ މާލީ ރިޕޯޓުގައިވާ ގޮތުން, އެ ކުއާޓާއާ ހަމައަށް ނުލިބު ހުރި ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރި މަސައްކަތުން 484.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

  • - ޑަނިންގް މެދުވެރިކޮށް ހޯދި: 367 މިލިއަން ރުފިޔާ
  • - ޑިއުޒް ކްލިއަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ހޯދި: 103 މިލިއަން ރުފިޔާ
  • - ރިމައިންޑާ ކޯލްސް/ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހޯދި: 13.7 މިލިއަން ރުފިޔަ
  • - ލީގަލް އެކްޝަން: 414,972 ރުފިޔާ

ރިޕޯޓުގައި ބުނާ ގޮތުން, ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގެ ތެރޭގައި ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ 13,600 ފަރާތަކަށާއި ފައިސާ ނުދައްކާތީ 12،685 ފަރާތަކަށް ފައިނަލް ނޯޓިސް ހަވާލުކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އިންސްޓޯލްމަންޓް އުސޫލުން ފައިސާ ދެއްކޭނެ ގޮތް 134 ފަރާތަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އެއީ ޖުމުލަ 577 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން 30 ސެޕްޓެމްބަރު 2022ގެ ނިޔަލަށް ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ނުލިބިވާ ފައިސާއާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި 5.58 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ޓެކްސް ނޫން އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ނުލިބިވާ ފައިސާއާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި 9.7 ބިލިއަން ރުފިޔާއާއެކު ޖުމުލަ 15.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ނުލިބިވެއެވެ.