ޚަބަރު

ހިޓާޗީ ދޮންނަ މެޝިނަށް ހާއްސަ "ދޮވެހިއްކާ ޕްރޮމޯ"، ކޮންމެ މެޝިނަކުން 10 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓް

މުހައްމަދު ޖަމްޝަތް ވަހީދު

އެސްޓީއޯ ޕީޕަލްސް ޗޮއިސް އިން ވިއްކާ ހިޓާޗީ ދޮންނަ މެޝިންތަކަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ.

"ދޮވެހިއްކާ ޕްރޮމޯ" ނަމުގައި މިއަދުން ފެށިގެން އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ކުރިއަށްގެންދާ މި ޕްރޮމޯޝަނުގައި ހިޓާޗީ ބްރޭންޑްގެ ކޮންމެ މެޝިނަކުންވެސް 10 ޕަސެެންޓް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނެއެވެ. އަދި ކޮންމެ ދޮންނަ މެޝިނަކާއެކު ޕާސިލް ބެރޭންޑްގެ ޑިޓާޖެންޓް ތިން ފުޅި ހިލޭ ލިބޭނެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ހިޓާޗީ މެޝިނެއް ގަންނައިރު، ހަރަދުވާ ކޮންމެ 1،000 ރުފިޔާއަކަށް ކޫޕަނެއް ލިބޭއިރު އެ ޕްރޮމޯޝަންގެ ވަނަތަކަށް ބޮޑެތި އިނާމުތަކެއް ވަނީ ހުށަހަޅައިފައެވެ. އަދި ކޮންމެ ހަފުތާއަކު ގުރުއަތުން ހޮވޭ ހަތް ފަރާތަކަށް ހިޓާޗީ ވެކިއުމް ކްލީނަރެއް ލިބޭނެއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ބޮޑު އިނާމުތައް:

  • އެއްވަނަ އިނާމު: ހިޓާޗީ ފްރިޖެއް
  • ދެވަނަ އިނާމު: 12000 ބީޓީޔޫގެ ހިޓާޗީ އޭސީ
  • ތިންވަނަ އިނާމު: ހިޓާޗީ ޝަވާ ހީޓަރަކާއި 32 އިންޗީގެ ހިޓާޗީ ޓީވީއެއް