ޚަބަރު

ކެޓްރީނާ އަނެއްކާވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އަކްޝޭ ކުމާރާއި ކާރްތިކް އާރިއަން އަދި އަދީއްޔާ ރޯއީ ކަޕޫރު ފަދައިން، ކެތުރީނާ ކައިފްވެސް މިވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ.

މިދިޔަ ހަފްތާގައި ވިޖޭ ސެތޫޕަތީ އާއެކު ސްރީރާމް ރާގަވަންގެ "މެރީ ކްރިސްމަސް" ގެ ޝޫޓިން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތް ނަމަވެސް، ކެތުރީނާގެ ޓެސްޓްގެ ނަތީޖާއަށް ފަހު ޖެހުނީ ޝޫޓިން ކެންސަލް ކުރާށެވެ. އަދި އަނެއްކާވެސް ޖެހުނީ އަލުން ޝޫޓިން ތާވަލު ކުރާށެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި ކެޓް އަށް ފިރިމީހާ، ވިކީ ކައުޝަލް އާއި އެކު އަބޫދާބީގައި އިވެންޓަކަށް ނުދެވުނު އަސްލު ސަބަބަކީވެސް މިއީއެވެ. ނިއުސް18 އިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ކެތުރީނާ ވަނީ ކަރަންޓީން މުއްދަތު ފުރިހަމަކޮށްފަ އެވެ.

ކާރްތިކް ވެސް އިއްޔެ ވަނީ އިންސްޓަގްރާމުގައި މޮޅު ކެޕްޝަނަކާއެކު އޭނާ ކޮރޯނާ މަރުވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވް ވިކަން އިއުލާންކޮށްފައެވެ. އީޓައިމްސް އިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އަދިތިޔާ ރޯއީ ކަޕޫރު ވެސް ޕޮޒިޓިވް ވިކަން އިއްޔެ ވަނީ އެނގިފައެވެ. މީގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމު "އޯމް: ދަ ބަޓްލް ވިތިން" ގެ ޕްރޮމޯޝަން ތާވަލަށް ވަނީ އަސަރުކޮށްފައެވެ.