Jun 22, 00:00
Krestovsky Stadium, Saint Petersburg
Finland
74" Lukáš Hrádecký
0 - 2
Belgium
81" Romelu Lukaku
90" Hans Vanaken
Substitute In
90" Kevin De Bruyne
Substitute Out
90" Fredrik Jensen
Substitute In
90" Teemu Pukki
Substitute Out
90" Marcus Forss
Substitute In
90" Robin Lod
Substitute Out
84" Christian Benteke
Substitute In
84" Romelu Lukaku
Substitute Out
81" Romelu Lukaku
Goal
75" Jérémy Doku
Substitute Out
75" Michy Batshuayi
Substitute In
75" Thomas Meunier
Substitute In
75" Leandro Trossard
Substitute Out
74" Lukáš Hrádecký
Own Goal
70" Nikolai Alho
Substitute In
70" Jere Uronen
Substitute Out
70" Joni Kauko
Substitute In
70" Joel Pohjanpalo
Substitute Out
59" Tim Sparv
Substitute Out
59" Rasmus Schüller
Substitute In
22 Jun 06:52

މެޗުގެ އުސްއަލިތައް

 • މެޗުގެ ކޮންޓްރޯލް ހޯދައިގެން، ގިނަ ވަގުތު ބޯޅަ ހިފަހައްޓައިގެން ކުޅެމުންދިޔައީ ބެލްޖިއަމުން.
 • ފިންލެންޑްގެ ޑިފެންސް ފެނުނީ ވަރުގަދަކޮށް.
 • ފުރަތަމަ ހާފު ނިމެނިކޮށް ބެލްޖިއަމަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ލިބުނު. އެގޮތުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ޑޮކޫ ފޮނުވާލި ބާރު ހަމަލާ، ބެލްޖިއަމްގެ ޑިފެންޑަރު އަރަޖޫރީ ވަނީ ބްލޮކްކޮށްފައި.
 • ޑި ބްރޭނާ ނަގައިދިން ހުރަހަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ހުރެ، ލުކާކޫ ބޮލުން ފޮނުވާލި ހަމަލާ އަމާޒުވީ ފިންލެންޑް ކީޕަރު ހްރަޑެޓްސްކީގެ އަތަށް.
 • އޭގެ މިނެޓެއް ފަހުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ލުކާކޫ ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ފިންލެންޑްގެ ޑިފެންޑަރު އޯ ޝޯނެސީ ވަނީ ދިފާއުކޮށްފައި.
 • ބެލްޖިއަމްގެ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއަކީ ބޯޅަ ހިފައިގެން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ވަނުމަށްފަހު ޑޮކޫ ފޮނުވާލި ހަމަލާ. ފިންލެންޑްގެ ކީޕަރު ހްރަޑެޓްސްކީ ވަނީ ހުޝިޔާރުކަމާއެކު އެ ހަމަލާ މަތަކޮށްފައި.
 • ދެވަނަ ހާފުގައި ވެސް ބެލްޖިއަމަށް ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބުނު. ފުރަތަމަ ފޮނުވާލި އެންމެ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއަކީ ހަޒާޑް ފޮނުވާލި ހަމަލާއެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން އޭނާ ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ފިންލެންޑްގެ ކީޕަރު ހްރަޑެޓްސްކީ ވަނީ ހުޝިޔާރުކަމާއެކު މަތަކޮށްފައި.
 • ބެލްޖިއަމަށް ލީޑު ލިބުނީ ޑި ބްރޭނާގެ ކޯނަރަކުން ވަމާލިން ބޮލުން ފޮނުވާލި ހަމަލާއެއް ދަނޑީގައި ޖެހި، ފިންލެންޑް ކީޕަރު ހްރަޑެޓްސްކީގެ ގައިގައި ޖެހި ބައިކޮޅަށް ވަން ލަނޑުން.
 • ބެލްޖިއަމަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދިނީ ރޮމެލޫ ލުކާކޫ.
22 Jun 06:52

ގްރޫޕުގެ އެއްވަނައިގެ ގޮތުގައި ބެލްޖިއަމް ގަދަ 16އަށް. ދެވަނަ ޑެންމާކަށް.

22 Jun 06:51

މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތުގެ ކުޅުން ނިންމާލައިފި. މެޗު ނިމިގެންދިޔައީ 2-0ގެ ނަތީޖާއަކުން ބެލްޖިއަމް ކުރީގައި އޮވެގެން.

22 Jun 06:43

'85 - ބެލްޖިއަމަށް ފުރުސަތެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއަށް ވަނުމަށްފަހު ހަޒާޑް ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ފިންލެންޑްގެ ގޯލާ އަމާޒުވެފައެއް ނުވޭ.

22 Jun 06:39

'81 - ބެލްޖިއަމުން ލީޑު ފުޅާކޮށްފި. ޑި ބްރޭނާ ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ފޮނުވާލި ހަމަލާއަކުން ބެލްޖިއަމަށް އެ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ރޮމެލޫ ލުކާކޫ.

22 Jun 06:37

'79 - ފިންލެންޑަށް ފުރުސަތެއް. ޕުއްކީ ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން ލޮޑީ ފޮނުވާލި ހަމަލާ ދިޔައީ ބެލްޖިއަމް ގޯލުގެ ހުރަސްދަނޑި މަތިން ބޭރަށް.

22 Jun 06:32

'74 - ބެލްޖިއަމުން ލީޑު ނަގައިފި. ޑި ބްރޭނާ ނަގައިދިން ކޯނަރުން ވަމާލިން ބޮލުން ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ގޯލުގެ ދަނޑީގައި ޖެހިފައި ގޯލުގެ ތެރެއަށް ވަދެފައިވަނީ ފިންލެންޑް ކީޕަރު ހްރަޑެޓްސްކީ ގައިގައި ޖެހިފައި ބައިކޮޅަށް.

22 Jun 06:26

ބެލްޖިއަމުން ފެންނަނީ ވަރުގަދަ އެޓޭކިން ކުޅުމެއް.

22 Jun 06:26

'66 - ވީއޭއާރުން ބެލުމަށްފަހު ރެފްރީ ނިންމީ ލުކާކޫއަށް ބޯޅަ ލިބުނު އިރު، އޭނާ އޮފްސައިޑް މަގާމެއްގައި އޮތް ކަމަށް. އެހެންކަމުން އެއީ ގޯލެއް ނޫން ކަމަށް ވަނީ ނިންމާފައި.

22 Jun 06:23

'65 - ޑި ބްރޭނާ ދިން ރީތި ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ފިންލެންޑްގެ ގޯލުގެ ތެރެއަށް ލުކާކޫ ބޯޅަ ފޮނުވާލައިފި. އޭނާ ބޯޅަ އަމާޒުކޮށްލީ ފިންލެންޑް ގޯލުގެ ތިރީ ކަނަކަށް.

22 Jun 06:21

'63 - ހްރަޑެޓްސްކީގެ މޮޅު ސޭވްއެއް. ވިޓްސެލް ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ހަޒާޑް ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ފިންލެންޑް ކީޕަރު ހްރަޑެޓްސްކީ ވަނީ މަތަކޮށްފައި.

22 Jun 06:20

'62 - ފިންލެންޑްގެ ފުރަތަަމަ ހަމަލާ. ޕޯޖަންޕާލޯ ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން ކަމަރާ ފޮނުވާލި ހަމަލާ އަމާޒުވީ ބެލްޖިއަމް ކީޕަރު ކޯޓުވާގެ އަތަށް.

22 Jun 06:16

'58 - ބެލްޖިއަމް ކެޕްޓަން ހަޒާޑަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ހަޒާޑް ފޮނުވާލި ހަމަލާ އަމާޒުވީ ފިންލެންޑް ކީޕަރު ހްރަޑެޓްސްކީއާ ދިމާއަށް.

22 Jun 06:13

56' ބެލްޖިއަމަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް. ވިޓްސެލް ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ޗެޑްލީ ފޮނުވާލި ހަމަލާ އަމާޒުވީ ފިންލެންޑުގެ ކީޕަރު ހްރަޑެޓްސްކީގެ އަތަށް.

22 Jun 06:11

'53 - ބެލްޖިއަމަށް ފުރުސަތެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން ހަޒާޑް ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ގޯލާ އަމާޒުނުވެ ބޭރަށް.

22 Jun 06:10

'53 - ޗެޑްލީ ނަގައިދިން ހުރަސް، ޑޮކޫއަށް ލިބުމުގެ ކުރިން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ފިންލެންޑްގެ ޑިފެންސުން ދިފާއުކޮށްފި.

22 Jun 06:09

'51 - ބެލްޖިއަމްގެ ހަމަލާއެއް. ހަޒާޑް ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން ޑެނާޔާ ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ފިންލެންޑްގެ ގޯލާ އަމާޒުވެފައެއް ނުވޭ.

22 Jun 06:03

މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގެ ކުޅުން ފަށައިފި.

22 Jun 05:48

ފުރަތަމަ ހާފުގެ އުސްއަލިތައް

 • މެޗުގެ ކޮންޓްރޯލް ހޯދައިގެން، ގިނަ ވަގުތު ބޯޅަ ހިފަހައްޓައިގެން ކުޅެމުންދިޔައީ ބެލްޖިއަމުން.
 • ފިންލެންޑްގެ ޑިފެންސް ފެނުނީ ވަރުގަދަކޮށް.
 • ފުރަތަމަ ހާފު ނިމެނިކޮށް ބެލްޖިއަމަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ލިބުނު. އެގޮތުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ޑޮކޫ ފޮނުވާލި ބާރު ހަމަލާ، ބެލްޖިއަމްގެ ޑިފެންޑަރު އަރަޖޫރީ ވަނީ ބްލޮކްކޮށްފައި.
 • ޑި ބްރޭނާ ނަގައިދިން ހުރަހަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ހުރެ، ލުކާކޫ ބޮލުން ފޮނުވާލި ހަމަލާ އަމާޒުވީ ފިންލެންޑް ކީޕަރު ހްރަޑެޓްސްކީގެ އަތަށް.
 • އޭގެ މިނެޓެއް ފަހުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ލުކާކޫ ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ފިންލެންޑްގެ ޑިފެންޑަރު އޯ ޝޯނެސީ ވަނީ ދިފާއުކޮށްފައި.
 • ބެލްޖިއަމްގެ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއަކީ ބޯޅަ ހިފައިގެން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ވަނުމަށްފަހު ޑޮކޫ ފޮނުވާލި ހަމަލާ. ފިންލެންޑްގެ ކީޕަރު ހްރަޑެޓްސްކީ ވަނީ ހުޝިޔާރުކަމާއެކު އެ ހަމަލާ މަތަކޮށްފައި.
22 Jun 05:47

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގެ ކުޅުން ނިންމާލައިފި. ހާފު ނިމިގެންދިޔައީ ދެ ޓީމުންކުރެ އެއްވެސް ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެގެން.

22 Jun 05:43

'42' ބެލްޖިއަމްގެ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް. ބޯޅަ ހިފައިގެން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއަށް ވަނުމަށްފަހު ޑޮކޫ ފޮނުވާލި ބާރު ހަމަލާ، ފިންލެންޑްގެ ކީޕަރު ހްރަޑެޓްސްކީ ވަނީ ހުޝިޔާރުކަމާއެކު މަތަކޮށްފައި.

22 Jun 05:41

'39 - ބެލްޖިއަމް ފޯވަޑް ލުކާކޫއަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް. ޑޮކޫ ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ލުކާކޫ ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ފިންލެންޑްގެ ޑިފެންޑަރު އޯ ޝޯނެސީ ވަނީ ދިފާއުކޮށްފައި.

22 Jun 05:38

'38 - ބެލްޖިއަމަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް. ޑި ބްރޭނާ ނަގައިދިން ހުރަހަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ހުރެ، ލުކާކޫ ބޮލުން ފޮނުވާލި ހަމަލާ އަމާޒުވީ ފިންލެންޑް ކީޕަރު ހްރަޑެޓްސްކީގެ އަތަށް.

22 Jun 05:35

'35 - ބެލްޖިއަމަށް ފުރުސަތެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ޑޮކޫ ފޮނުވާލި ބާރު ހަމަލާ، ފިންލެންޑްގެ ޑިފެންޑަރު އަރަޖޫރީ ވަނީ ބްލޮކްކޮށްފައި.

22 Jun 05:34

'34 - ބެލްޖިއަމްގެ އިތުރު ހަމަލާއެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން ޓްރޮސާޑް ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ފިންލެންޑްގެ ގޯލާ އަމާޒުވެފައެއް ނުވޭ.

22 Jun 05:32

'32 - ބެލްޖިއަމްގެ ހަމަލާއެއް. ލުކާކޫ ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން ވިޓްސެލް ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ފިންލެންޑުގެ ގޯލާ އަމާޒުވެފައެއް ނުވޭ.

22 Jun 05:32

'31 - ޑޮކޫ ދިން ބޯޅަ ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ހަޒާޑަށް ލިބުމުގެ ކުރިން ފިންލެންޑުގެ ޑިފެންޑަރު ޓޮއިވިއޯ ދިފާއުކޮށްފި.

22 Jun 05:24

'24 - ބެލްޖިއަމަށް ފުރުސަތެއް. ގޯލުގެ ތިރީ ކަނަކަށް އަމާޒުކޮށް ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން ވިޓްސެލް ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ފިންލެންޑްގެ ކީޕަރު ހްރަޑެޓްސްކީ ވަނީ މަތަކޮށްފައި.

22 Jun 05:23

'23 - ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއަށް ވަނުމަށްފަހު، ޑި ބްރޭނާ ދިން ބޯޅަ، ބެލްޖިއަމްގެ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ލިބުމުގެ ކުރިން ފިންލެންޑް ޑިފެންޑަރު އަރަޖޫރީ ދިފާއުކޮށްފި.

22 Jun 05:20

މެޗުގެ ފުރަތަމަ 20 މިނެޓު ތެރޭ މެޗު ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ގިނަ ވަގުތު ބޯޅަ ހިފަހައްޓައިގެން ކުޅެމުންދިޔައީ ބެލްޖިއަމުން. ނަމަވެސް ގޯލު ޖަހާނެ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ތަނަވަސްކުރެވިފައެއް ނުވޭ.

22 Jun 05:17

'15 - ޑި ބްރޭނާ ދިން ބޯޅައެއް ހިފައިގެން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއަށް ވަނުމަށްފަހު ލުކާކޫ ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ފިންލެންޑް ގޯލުގެ އަރިމަތީ ދަނޑި ކައިރިން ބޭރަށް. ބޯޅަ ލިބުނު އިރު، ލުކާކޫ ހުރީ އޮފްސައިޑް މަގާމެއްގައި.

22 Jun 05:16

'14 - ޑި ބްރޭނާ ދިން ބޯޅަ، ލުކާކޫއަށް ލިބުމުގެ ކުރިން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ފިންލެންޑްގެ ކީޕަރު ހްރަޑެޓްސްކީ އެ ބޯޅަ ހޯދައިފި.

22 Jun 05:08

ނުރައްކާކޮށް ފެންނަނީ ބެލްޖިއަމް. ނަމަވެސް ފިންލެންޑްގެ ޑިފެންސް ވަރުގަދަ.

22 Jun 05:01

ބެލްޖިއަމުން ނުކުތީ ފުރަތަމަ 11 އަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްގެން. އެގޮތުން މިއަދުގެ މެޗުގެ ފުރަތަމަ 11 ގައި ކެޕްޓަން އެޑެން ހަޒާޑާއި ކެވިން ޑި ބްރޭނާ ވަނީ ހިމަނާފައި.

22 Jun 05:00

މެޗުގެ ކުޅުން ފަށައިފި. ކިކްއޯފް ކުރީ ބެލްޖިއަމުން.

ޔޫރޯ 2020 ގެ ގްރޫޕް ބީގައި ބެލްޖިއަމްއާއި ފިންލޭންޑް ވާދަކުރާ މެޗުގެ ލައިވް ބްލޮގަށް "ވަން" ގެ ކިޔުންތެރިންނަށް މަރުހަބާ!

މިރޭގެ މެޗަށް ނުކުންނައިރު ބެލްޖިއަމްއަށް އޮތީ ގަދަ 16 ޔަގީންވެފައި. އެހެންނަމަވެސް އެޓީމަށް އެއްވަނަ މުހިއްމު. ބެލްޖިއަމް މެޗު އެއްވަރުވި ނަމަވެސް ބެލްޖިއަމްއަށް އެއްވަނަ ލިބޭނެ. އަނެއްކޮޅުން މެޗަށް ނުކުންނަ ފިންލޭންޑަށް މޮޅަކާއެކު ގަދަ 16 އަށް ދެވޭނެ. އެއްވަރު ވެއްޖެނަމަ ޖެހޭނީ ރަޝިއާ ޑެންމާކު އަތުން ބަލިވޭތޯ ބަލަން. ގްރޫޕްގެ ތިން ޓީމު، ބެލްޖިއަމް، ރަޝިއާ، ފިންލޭންޑްވެސް ހަ ޕޮއިންޓްގައި ގްރޫޕް ނިންމާލައިފިނަމަ، އެޓީމުތައް ގްރޫޕުގައި ތަރުތީބުވާނީ ފައިދާ ގޯލަށް ބަލައިގެން. ތިން ޓީމުވެސް ގަދަ 16 އަށް ދާނެ ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޔަގީންވާނެ. އެއީ އެންމެ މޮޅު ތިންވަނަ ޓީމުތަކުގައި ހަ ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ އެހެން ޓީމެއް ހިމެނުމަކީ ނާދިރު ކަމަކަށް ވާތީ.

ގްރޫޕްގެ ޓީމުތައް ތާވަލުގައި އަތުރައިލުމުގެ ތަރުތީބަށް ފައިދާ ގޯލު ބޮޑު ރޯލެއް ކުޅޭނެ. އެހެންކަމުން މެޗުތަކުގައި ގޯލު ޖަހާ އަދަދަށް ބަލައި ގްރޫޕްގެ ތަރުތީބު ބަދަލުވުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެކަށީގެންވޭ. ގްރޫޕް ބީގެ އަނެއް މެޗުގައި ޑެންމާކުން ނުކުންނާނީ ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް. އެ މެޗުވެސް މިވަގުތު ކުޅެވިގެންދާނެ.

މިރޭގެ މެޗަށް ދެޓީމު ނުކުންނާނީ ސެއިންޓް ޕީޓާސްބާގު ސްޓޭޑިއަމްއަށް.

ދެޓީމުން މިހާތަނަށް ޔޫރޯގައި ކުޅުނު މެޗުތަކަށް ނަޒަރެއް
ބެލްޖިއަމް
 • ބެލްޖިއަމްއިން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރަޝިއާ ބަލިކުރީ 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 • އެ މެޗުގައި ގޯލުތައް ޖަހައިދިނީ މުނިއޭއާއި ލުކާކޫ، މެޗުގައި ލުކާކޫ ވަނީ ދެ ގޯލު ޖަހާފައި
 • ދެވަނަ މެޗުގައި ބެލްޖިއަމުން ޑެންމާކު ބަލިކުރީ ފަހަތުން އަރައި 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 • މެޗުގައި ބެލްޖިއަމް ގޯލުތައް ޖަހައިދިނީ ތޯގަން ހަޒާޑާއި ޑިބްރޭނާ
 • ބެލްޖިއަމްއަކީ ދުނިޔޭ ރޭންކިންގެ އެއްވަނަ ޓީމު
ފިންލޭންޑް
 • ފިންލޭންޑް ފުރަތަމަ ކުޅުނު މެޗުގައި އެޓީމުން ޑެންމާކު ބަލިކުރީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 • ޑެންމާކުގެ ތަރި އެރިކްސަންއަށް ފޯކަސް ހުއްޓުނު އެ މެޗުގައި ހަމައެކަނި ގޯލު ޖެހީ ޕޯޖަންޕޯލާ
 • ދެވަނަ މެޗުގައި ފިންލޭންޑުން ރަޝިއާ އަތް ދަށުވީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 • ފިންލޭންޑްގެ ތަރިއަކަށް ވާނީ ޕުއްކި، މިރޭގެ މެޗުގައި އޭނާ މުހިއްމުވާނެ