ޚަބަރު

15 ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފި

އަލީ އަފާފު ރަމީޒު

ފަނަރަ ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ފަސް ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ހައުސިން މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓާ ޖެނެރަލް ފާތިމަތު ޝާނާ ފާރޫގެވެ. ޑުޕްލެކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު އަސްލަމެވެ. މައިކްރޯން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަލީ ނަޖީބެވެ. އަލްޓެކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު ހުސެއިން ތަސްމީނެވެ. މާކެޓެކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމެވެ. އަދި ސާސް އީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ސައުދުﷲ އަހުމަދެވެ.

ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި މަޝްރޫއުތަކުގެ އަގަކީ 407,145,030 ރުފިޔާ ކަމަށާއި މި 15 ރަށުގައި ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކަށް ހަރަދުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ކަމަށެވެ.

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ކުރާ ރަށްތައް:

 • އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު - 26,786,048ރ.
 • ގދ. ރަތަފަންދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު - 33,692.736ރ.
 • ތ. އޮމަދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު - 32,471,048ރ.
 • ދ. މާއެނބޫދޫގައި ފެނުގެ ނިޒާމު - 16,487,650ރ.
 • ހއ އުތީމުގައި ފެނުގެ ނިޒާމު - 22,025,612ރ.
 • ހދ. ނައިވާދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމު - 12,885,746ރ.
 • ފ. ފީއަލީގައި ފެނުގެ ނިޒާމު - 25,457,105ރ.
 • ރ. ރަސްމާދޫގައި ފެނުގެ ނިޒާމު - 24,990,358ރ.
 • ތ. ބުރުނީގައި ފެނުގެ ނިޒާމު - 26,705,436ރ.
 • ދ. ރިނބުދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު - 34,641,602ރ.
 • ތ. ވޭމަންޑޫގައި ފެނުގެ ނިޒާމު - 36,761,383ރ.
 • ގއ. ކޮނޑޭގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު - 35,962,704ރ.
 • ރ. މާކުރަތުގައި ފެނުގެ ނިޒާމު - 31,427,728ރ.
 • ދ. ހުޅުދެލީގައި ފެނުގެ ނިޒާމު - 20,341,216ރ.
 • ލ. ދަނބިދޫގައި ފެނުގެ ނިޒާމު - 26,508,651ރ.

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމުގެ މަޝްރޫއުތަކުގައި ހިމެނޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް:

ސާވޭ ކުރުން އީއައިއޭ މަސައްކަތް ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ފަރުމާ ކުރުން ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ވިޔުގަ އެޅުން އާރްއޯ ޕްލާންޓާއި ސްޓޯރޭޖް ޓޭންކް ބެހެއްޓުން ނަރުދަމާގެ ޕަމްޕް ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން ސީ އައުޓް ފޯލް އެޅުން ބްރައިން އައުޓް ފޯލް އެޅުން އިދާރީ އޮފީސް ގާއިމުކުރުން ގޭގެއަށް ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ކަނެކްޝަން ގުޅައިދިނުން