ޚަބަރު

ވިލިމާލޭގެ ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތަށް ދިމާވި މައްސަލަ ހައްލުކޮށްފި

އަލީ ޔާމިން

މުޅި ވިލިމާލެއިން ކަރަންޓު ކެނޑުނުތާ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް އަލުން ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފިއެވެ.

ވިލިމާލެއިން ކަރަންޓު ކެނޑިފައިވަނީ މިރޭ 11:30 ހާއިރުއެވެ. ސްޓެލްކޯއިންވެސް ވަނީ ވިލިމާލެއިން ކަރަންޓް ކެނޑިފައިވާކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.

ސްޓެލްކޯއިން ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ބުނީ، ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މުޅި ވިލިމާލެއިން ކަރަންޓު ކެނޑިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ވިލިމާލެއިން ކަރަންޓު ކެނޑުމުން މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ޓެކްނިކަލް ޓީމުން މަސައްކަތްކޮށް، މިރޭ 12:43ގައި އަލުން ހިދުމަތް ދޭން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ސްޓެލްކޯ އިން ބުނެއެވެ.

ކަރަންޓު ކެނޑުމާ ގުޅިގެން ސްޓެލްކޯ އިން ވަނީ ދިމާވި ދަތިތަކަކަށް މައާފަށް އެދިފައެވެ.