ދުނިޔެ

ޓްރަމްޕްގެ ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

މުހައްމަދު އައުޒަމް

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ޓްރަމްޕްގެ ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރު ރޮބާޓް އޯބްރިއެން ވަނީ ކޮވިޑުގެ އަލާމާތްތައް ފެނުމާއެކު ޓެސްޓުކޮށް އައިސޮލޭޓް ވެފައެވެ.

ވައިޓް ހައުސް އިން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ވާގޮތުން އެމެރިކާގެ ރައީސް އަދި ނައިބު ރައީސް އަށް މިކަމުގެ އެއްވެސް ނުރައްކަލެއް އޮތްކަން އަދި ފާހަގަކުރެވިފައިއެއް ނުވެއެވެ. ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައްވެސް ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރިޔަށް ދާކަމަށް ބަޔާނުގައި ވެއެވެ.

ރައީސް ޓްރަމްޕް ވަނީ އޯބްރިއަން އާއި ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި ބައްދަލުވެފައި ނުވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.