ފުވައްމުލައް ސިޓީ

މޭ މަހު ކުރި ވިއްސާރައިގައި ގެއްލުން ލިބުނު 384 ގެޔަކަށް 1.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ދެނީ

ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު ތަކާއެކު، 8 ރަށެއްގައި ހަވީރު 4:00 އިން ފަތިހު 4:00 އަށް ކާފިއު

1

ޑރ. ވަހީދުގެ ކޮލަމް: ފުވައްމުލަކުގައި ކިޔައި އުޅުނު ގަނޑު މައުލޫދު

1

އައްޑޫ، ފުވައްމުލަކު އަދި ލ. ގަމުގެ ކާފިއު ވަގުތު އިތުރުކޮށްފި، ކާފިއު ހަވީރު 4 އިން ފަތިހު 4 އަށް

އައްޑޫ، ފުވައްމުލައް އަދި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ މޭޔަރުން އަދި ކައުންސިލަރުން ހުވާކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލި މީހަކަށް އިތުރު ފަރުވާއަށް އައްޑޫ އަށް

އަސްރާގެ ވޭނުން މުޅި ގައުމު ރޮއްވާލައިފި! އޮކްސިޖަން ފުޅިއާ ނުލައި އެންމެ ދުވަހަކުނަމަވެސް ދިރިއުޅެން ބޭނުން!

2

ވަން ފޮޓޯ: ބޯ ވާރެޔާ އެކު ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ފެނު އަޑީގައި

ފުވައްމުލައް ފެނު އަޑީގައި، 100 އަށްވުރެ ގިނަ ގެއަށް ފެން ވަދެ ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ

މާލެއާއި ފުވައްމުލަކު ފިޔަވައި ހުރިހާ ރަށެއްގައި އީދު ނަމާދުކޮށްފި، މާލެއަށް މިފަހަރުވެސް ފިތުރު އީދުގެ ފަޅުކަން

ވިއްސާރައިގައި ފުވައްމުލަކަށް ގެއްލުންތަކެއްވެ، ބައެއް ގެތަކުން މީހުން ވަގުތީ ހިޔާތަކަށް ބަދަލުކުރަނީ

ނުވަ ރަށަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓުން ހޯދަން އިއުލާނު ކޮށްފި

... 13 ...