Close Election
Close
ދުނިޔެ

ބްރެޒިލްއަށް އެރި ތޫފާނެއްގައި 31 މީހުން މަރުވެއްޖެ

މުހައްމަދު އައުޒަމް

ބްރެޒިލްއަށް އެރި ތޫފާނެއްގައި 31 މީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ.

ބްރެޒިލްގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެ ގައުމަށް މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު އެރި ތޫފާނުގައި ގިނަ މީހުން މަރުވީ ކަރަންޓުގައި ޖެހިގެންނެވެ.

ބްރެޒިލްއަށް މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު އެރި ތޫފާނުގައި އެ ގައުމުގެ ދެކުނުގެ ސަރަހައްދުތަކުގައި ފެންބޮޑުވުމާއި ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެން ދިއުމުގެ ގިނަ ހާދިސާތަކެއް ހިނގާފައިވާއިރު 1،600 މީހުންގެ ގެދޮރު ވަނީ ގެއްލިފައެވެ.

މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން، އެ ތޫފާނުގެ ސަބަބުން ބްރެޒިލްގެ 60 ސިޓީއަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުން ލިބިފައިވެއެވެ. އަދި ތޫފާނުގެ ބާރު ދަށްވުމާއެކު މީހުން ސަލާމަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ފަށާފައިވާއިރު ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތަކުގެ ސަބަބުން އެކަމަށް ހުރަސް އެޅިފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.