ފުޓްސަލް

ކ. އަތޮޅުގެ އެންމެ ފޯރިގަދަ ފުޓްސަލް މުބާރާތް، މިޔަޓް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ މީޑިއާ ޕާޓްނަރަކަށް "ވަން"

ކ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކާއި ރިސޯޓުތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްސަލް މުބާރާތް، މިޔަޓް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު 2022 ގެ އޮންލައިން މީޑިއާ ޕާޓްނަރަކަށް ވަން އޮންލައިން ހަމަޖައްސައި އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

މަލްޓި ޔޫތު އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ތުލުސްދޫ (މިޔަޓް) އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވާ މިޔަޓް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު އަންނަ މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ އިރު، މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި 15 ޓީމަކުން ވާދަކުރާނެއެވެ. މުބާރާތުގެ ހަބަރުތައް "ވަން" އިން ގެނެސްދިނުމަށް، މީޑިއާ ޕާޓްނަރަކަށް "ވަން" ހަމަޖައްސައި އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކުރީ ވަންގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ހާއްސަ އިވެންޓެއްގައެވެ.

އެއްބަސްވުމުގައި "ވަން" ގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރީ އެޑްމިން އަދި މާކެޓިން މެނޭޖަރު މަރިޔަމް ހަޝްމާ ޔޫސުފެވެ. މިޔަޓް ޖަމިއްޔާގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ޖަމިއްޔާގެ ރައީސް މުހައްމަދު ހަމީދެވެ.

މީގެ ކުރިން ދެ މުބާރާތެއް މިޔަޓްއިން ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ހިންގާފައިވާ އިރު، މިފަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށްވެސް 30،000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމު ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން ރަނަރަޕް ޓީމަށް 15،000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމް ހުށަހަޅައިފައިވެއެވެ.

މުބާރާތުގެ ލޯގޯ އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ފެބްރުއަރީ މަހު ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައި ބޭއްވި ކުލަގަދަ ހަފުލާއެއްގައި މުބާރާތުގެ ލޯގޯ ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވީ ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފެވެ. އެ ހަފްލާގައި މިޔަޓް ޖަމިއްޔާގެ މެމްބަރުންނާއެކު މާލެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނިމާލާއި ގައުމީ ޓީމުގެ ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިންވެސް ބައިވެރިވިއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ގައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަކުރަމް އަބްދުލްޣަނީ (އަކޫ) ވެސް ހިމެނެއެވެ.

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ޓީމުތައް

 • ކަންމަތި އެންޖީ
 • ކަންމަތި އެފްސީ
 • ޑީއެފްޓީ
 • ޖީއެފްޓީ
 • ހިންމަފުށި
 • އެމްޕަޔާ
 • ބްލެކް އީގަލް ނިއު ޖެނެރޭޝަން
 • ބްލެކް އީގަލްސް
 • ބޮޅު ކޮމިއުނިޓީ
 • އެއިޓް ޓު ނައިން އެފްސީ
 • ބްލެކް އީގަލްސް
 • އެޕޮކަލިޕްސް
 • ހުދުރަންފުށި
 • ކުޑަ ވިލިނގިލު
 • ކުޑަ ވިލިނގިލި

މިޔަޓް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލީ ކ. އަތޮޅަށެވެ. މުބާރާތް އިންތިޒާމް ކުރާ ފަރާތުން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތުގައި ކޮންމެ ރަށަކަށްވެސް އެއް ޓީމަށްވުރެ ގިނަ ޓީމުތަކަށް ބައިވެރިވެވޭނެ ފުރުސަތު ވަނީ ދީފައެވެ. އަދި ރަށުން، އަތޮޅުން ބޭރުން ކޮންމެ ޓީމަކަށް ތިން ކުޅުންތެރިން ގެންދެވޭނެ އުސޫލެއްވެސް އެކުލަވާލާފައިވާ ކަމަށް މިޔަޓްއިން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ ތަރިން ފެންނާނެއެވެ. މުބާރާތުގައި ތުލުސްދޫން އަށް ޓީމު ވާދަކުރާ އިރު، ކުޑަ ވިލިނގިއްޔާއި ދިއްފުށިން ވަނީ ކޮންމެ ރަށަކުން ދެ ޓީމު ބައިވެރިވެފައެވެ. ދެން ޓީމުތައް ބައިވެރިވީ ގާފަރުންނާއި ހިންމަފުށި އަދި ހުދުރަންފުށިންނެވެ.