ޚަބަރު

މިފްކޯ މަސް ފިހާރަ ފަޅާލައި 41،000 ރުފިޔާ ވަގަށް ނަގައިފި

އަލީ ޔާމިން

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ހައުސް ކައިރީ ހުންނަ މިފްކޯގެ މަސް ފިހާރަ ފަޅާލައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، އެ ފިހާރަ ފަޅާލައިފައިވަނީ މިރޭ 7:55 ހާއިރު ކަމަށެވެ. އެ ފިހާރަ ފަޅާލައި 41،000 ރުފިޔާ ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

މިފްކޯ މަސްފިހާރަ ފަޅާލި މައްސަލައިގައި މިހާތަނަށް އަދި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

މި މައްސަލަ ފުލުހުން އަންނަނީ ތަގުގީގުކުރަމުންނެވެ.