މުނިފޫހިފިލުވުން

އަނުޝްކާ އާއި ވިރާތަށް އަންހެން ކުއްޖެއް ލިބިއްޖެ

ބޮލީވުޑް ބަތަލާ އަނުޝްކާ ޝަރުމާ އަދި އިންޑިއާގެ މަގުބޫލު ކްރިކެޓާ ވިރާތު ކޯލީއަށް އަންހެން ކުއްޖެއް ލިބިއްޖެއެވެ.

އެދެމަފިރިންނަށް ދަރިއަކު ލިބުނުކަން އާންމުކުރީ ވިރާތު އިއްޔެ ހިއްސާކުރި ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕޯސްޓުތަކުގައެވެ.

މި ހަބަރާއެކު ފޭނުންގެ އިތުރުން ބޮލީވުޑްގެ ގިނަ ތަރިންވެސް އަންނަނީ އެދެމަފިރިންނަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔަމުންނެވެ.

އަނުޝްކާ އަދި ވިރާތު ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ރައްޓެހިވެގެން އުޅުމަށްފަހު ކައިވެނި ކުރީ 2017 ވަނަ އަހަރު ޑިސެމްބަރު މަހު އިޓަލީގައެވެ.