ދުނިޔެ

އިންޑިއާގައި ސެނިޓައިޒާ ބޮއެގެން 10 މީހުން މަރުވެއްޖެ

މުހައްމަދު އައުޒަމް

އިންޑިއާގައި ސެނިޓައިޒާ ބޮއެގެން 10 މީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ.

އިންޑިއާގެ އާންދްރަ ޕްރަދޭޝްގައި ކޮވިޑް ފެތުރުން އިތުރުވެ ލޮކްޑައުންކޮށް ރާ ވިއްކާ ފިހާރަތައް ބަންދު ކުރުމާގުޅިގެން މި މީހުން ވަނީ ސެނިޓައިޒާ އާއި ފެނުގެ އިތުރުން ސޮފްޓް ޑްރިންކް އެއްކޮށްގެން ބޮއެފައި ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ފުލުހުން މިމީހުބުނީ ން މިތަކެތި އެއްކޮށްގެން ބޮމުން ގެންދާތާ ދުވަސްކޮޅެއް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ވަނީ އެމީހުން އެއްކުރި ސެނިޓައިޒާގައި އެކުލެވޭ ނުރައްކާތެރި މާއްދާތައް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެގޮތުން ކެމިކަލް ތަހުލީލު ކުރުމަށް ސާމްޕަލް ފޮނުވައިފައި ވެއެވެ.

ކޮވިޑް 19 ވަނީ އިންޑިއާގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ފެތުރިފަ އެވެ.