ދުނިޔެ

ލަންކާގައި ފިލި ކޮވިޑްގެ ބަލިމީހާ ހޯދައި ހައްޔަރުކޮށްފި

މުހައްމަދު އައުޒަމް

ލަންކާގައި ފިލި ކޮވިޑްގެ ބަލިމީހާ ހޯދައި ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ލަންކާގެ އިންފެކްޝަސް ޑިޒީސް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންގެންދިޔަ 41 އަހަރުގެ އެމީހާ ފިލުމާއެކު ލަންކާގެ ސިފައިން ވަނީ އޭނާ ހޯދުމަށް އާންމުންގެ އެހީއަށް އެދިފައެވެ.

އެމީހާގެ ފޮޓޯވެސް ވަނީ އާންމުކޮށްފައެވެ. ފުލުހުންގެ ހާއްސަ ޓީމުތަކެއްވެސް ހޮސްޕިޓަލު ހިމެނޭ ސަރަހައްދުތަކުގައި އެމީހާ ހޯދުމަށް ވަނީ ހަރަކާތްތެރި ވެފައެވެ.

ލަންކާ ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނު ޖަލިޔާ ސެނަރަތަނެ ވަނީ އެމީހާއަކީ މީގެ ކުރިން ކުށުގެ ގިނަ ރެކޯޑުތަކެއް އޮންނަ މަސްތުވާތަކެތީގެ ބޮޑެއް ކަމަށް ބުނެފައެވެ.