Close

ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާތައް

ރޯވެ، އަޑިއަށްދިޔަ ދޯނީގެ ބައިތައް އޮޔާދާތީ ސަމާލުވާން އެދިއްޖެ

ރޯވެ، އަޑިއަށްދިޔަ ދޯންޏަކުން މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ހަތް މީހުން ތިބި ލޯންޗެއް އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ

މައިކްރޯނޭޝިއާގެ ރަށެއްގައި ހާލުގައި ޖެހިފައި ތިބި ބަޔަކު ސަލާމަތް ކޮށްފި

ތިން މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ މުދާ އުފުލާ ދޯންޏެއް އަޑިއަށް ގޮސްފި

ކޫއްޑޫ ސަޕްލައި ދޯނި އަށް މީހުންނާއެކު ފަރަކަށް އަރައިފި، އެކަކުގެ ހާލު ދެރަ

9 މީހުން ކަނޑުވި ހާދިސާ: ދޯނި އަޑިޔަށް ދިޔައީ ކޮޅިގަނޑުގައި ޖެހި ފަހަތުން ރާޅު އަރައިގެން

1

ނުވަ މީހުންނާ އެކު މަހަށް ނުކުތް ދޯންޏެއް އަޑިޔަށް ގޮސް މީހުން ކަނޑުވެފައި ތިއްބައި ސަލާމަތްކޮށްފި

ނަޔާ ގެނބުމުގެ ކުރިން 4 އަހަރުގެ ދަރިފުޅު ސަލާމަތްކުރި

އެމެރިކާގެ މަނަވަރެއްގައި އެއްޗެއް ގޮވައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

ޝިމާ ގެއްލުނުތާ އަހަރަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ފަހުން ޑިންގީ ފެނުނު ކަމުގެ އަޑުތަކެއް!

91 ފޫޓުގެ މަސްދޯންޏެއް ކަނޑުތެރެޔަށް ބިންދައިގެން ހިނގައްޖެ

1
... 17 ...