ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާތައް

ބަލި މީހަކު ގޮވައިގެން ފުރި ސީ އެމްބިއުލާންސް އެކްސިޑެންޓުވެއްޖެ

ފީއަލީ ޑިންގީ: ގެއްލުނީ ދެ ދަރީންނާއި ބައްޕަ އަދި އިތުރު ކުއްޖަކާ އެކު! ކަނޑުގަދަކަމުން ނުފުރަން ރަށުން އެދުނު!

ދޯންޏަކުން އޮޔާދިޔަ ބޮޔެއް ނަގަން މޫދަށް އެރުނު މީހަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

34 މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ސަފާރީއެއް ގިރިއަކަށް އަރައިފި

ގައިގައި ވަޅި އަޅައި ޒަހަމްކޮށްލުމަށް ފަހު ކަނޑަށް އެއްލާލި ދިވެއްސަކަށް ފަރުވާދެނީ، ހާލު ސީރިއަސް!

އަހުމަދު އަނީސްގެ އާދަޔާ ހިލާފު މަރު: ފުންމާލީތަ؟ ނުވަތަ މަރުވެގެން ވެއްޓުނީތަ؟

4

މަރުވި މީހާ ޑިންގީން ފުންމާލީ ސަކަރާތުގެ ތެރެއިން، މަޖަލަކަށް: ފުލުހުން

ތިން މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއް ކަނޑުއޮތްގިރި ކައިރި ފަރަކަށް އަރައިފި

ޑައިިވިނަށް ގޮސް އުޅުނު ފަތުރުވެރިޔަކު މަރުވެއްޖެ

ހަ މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި، ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވެއްޖެ

ދެ މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ދޯންޏެއް ގދ. ހައޮޑިގަލާ ކައިރިން ބަންޑުން ޖަހާލައިފި

ދިޔަވި ބޯޓަކުން ބައެއް ތަކެތި ކަނޑަށް ދޫކޮށްލާފައިވާތީ ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

... 17 ...