ކުޅިވަރު

ކުޅިވަރުގެ ބޮޑު އަމާޒު: ހަތަރު އަހަރުގެ ތެރޭ އައިއޯއައިޖީގައި ރާއްޖެއިން 70 މެޑަލް ހޯދުން

ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގައި މަދުވެގެން 33 އިންސައްތަ އަންހެން މެންބަރުން ހިމެނުން ލާޒިމުކުރަނީ

ފުރަތަމަ މެޗުގައި ތަޖިކިސްތާނުން ރާއްޖެ ކޮޅަށް ނުވަ ލަނޑު ޖަހައިފި

ރާއްޖޭގެ ދެ ކުޅުންތެރިޔަކު ސެލްޓަ ވިގޯގެ ޓްރެއިނިންގަށް، އެއް ކުޅުންތެރިޔަކު ސަލްގާޑޯއާއެކު ޓްރެއިނިންގަށް

ކިޑްސް ފުޓްބޯލް ފިއެސްޓާގެ ޑްރީމް ޓީމަށް ދުނިޔޭގެ ވަރުގަދަ ކްލަބުތައް ބައިވެރިވާ މުބާރާތަކުން ފުރުސަތެއް

ކިޑްސް ފުޓްބޯލް ފިއެސްޓާގެ ޗެމްޕިއަންކަން ގާޒީ ސްކޫލުން ހޯދައިފި

ފަހަތުން އަރައި ޓޮޓެންހަމް އަތުން ބަޔާނަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް

ހެންވޭރު ދަނޑާއި ވިލިމާލެ ދަނޑުގައި ޓާފް އަޅަނީ

ފަހު ވަގުތު ބުރޫޖް އަތުން ރެއާލް ސަލާމަތްވެއްޖެ

ޔުނައިޓެޑް އަތުން ޕޮއިންޓެއް ހޯދައި، އާސެނަލް ގަދަ ހަތަރަކަށް

ވޮލީގެ މައްސަލައަކީ ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރާއި ވީއޭއެމްއާ ދެމެދު އޮތް މައްސަލައެއް: މަހުލޫފް

ތަޅާފޮޅުމުން މޮޅުވީ ބައްސާމް، އެފްއޭއެމްގެ ތެރޭ "ފާތުމަގެ އޮފީސް" ނުހިންގާ ކަމަކަށް ނުވާނެ: މަހުލޫފް

... 387 ...