Close

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2019

ވަގުތު ހަމަވިއިރު މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައި 39 ކެންޑިޑޭޓުން އެބަތިބި: އިލެކްޝަންސް

މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ރައީސް ނަޝީދު ފިޔަވައި މުޅި އެމްޑީޕީ އޮތީ އަޅުގަނޑާ ދެކޮޅަށް: މުސްތަފާ

1

މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރަން އެމްޑީޕީން ބޮޑު ހަފްލާއެއް ބާއްވައިފި

ފަހެއް މެއިގެ ކުރިން ކެނޑިޑޭޓުންގެ މާލީ ބަޔާން ހުށަހެޅުމަށް އިލްކެޝަނުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ކެންދޫ ދާއިރާގެ އިންތިހާބު އަލުން ބާއްވަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް!

މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުން މާދަމާ ހެނދުނަށް ފަސްކޮށްފި

މާމިގިލީ ތިން ވޯޓު ފޮށީގެ ވެރީންގެ މައްޗަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން އިލެކްޝަނުން ނިންމައިފި

ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާނުކޮށްފައިވާ 74 ވޯޓު ފޮށްޓެއް އަލުން ގުނަން އިލެކްޝަނުން ނިންމައިފި

ބޭރުވިގޮތަށް އަލީ ވަހީދު އަދިވެސް ޖޭޕީ ވައިބަރު ގުރޫޕުތަކުން ބޭރުގައި، ބޭރުވުމުގެ ކުރީން ހޫނު ބަހުސްތަކެއް

1

މާވަށު ދާއިރާގެ ވޯޓު އަލުން ގުނުމުން ވެސް ކުރީގައި ސައީދު

ބާތިލް ވޯޓު ގުނުމުން ގާސިމް އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ފަރަގު ވީ ބޮޑު!

މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ހޯދި ކާމިޔާބާ ގުޅިގެން ލަންކާގެ ޕްރައިމް މިނިސްޓަރު ރައީސް ސޯލިހަށް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި

« 1 ...