ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2019

މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުން މާދަމާ ހެނދުނަށް ފަސްކޮށްފި

މާމިގިލީ ތިން ވޯޓު ފޮށީގެ ވެރީންގެ މައްޗަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން އިލެކްޝަނުން ނިންމައިފި

ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާނުކޮށްފައިވާ 74 ވޯޓު ފޮށްޓެއް އަލުން ގުނަން އިލެކްޝަނުން ނިންމައިފި

ބޭރުވިގޮތަށް އަލީ ވަހީދު އަދިވެސް ޖޭޕީ ވައިބަރު ގުރޫޕުތަކުން ބޭރުގައި، ބޭރުވުމުގެ ކުރީން ހޫނު ބަހުސްތަކެއް

1

މާވަށު ދާއިރާގެ ވޯޓު އަލުން ގުނުމުން ވެސް ކުރީގައި ސައީދު

ބާތިލް ވޯޓު ގުނުމުން ގާސިމް އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ފަރަގު ވީ ބޮޑު!

މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ހޯދި ކާމިޔާބާ ގުޅިގެން ލަންކާގެ ޕްރައިމް މިނިސްޓަރު ރައީސް ސޯލިހަށް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި

ހަ ވޯޓް ފޮއްޓެއްގެ ސެކިއުރިޓީ އުރަ 3 ކަނޑަން އިލެކްޝަނުން ނިންމައިފި

މާމިގިލީ ތިން ފޮށީގެ ބާތިލު ވޯޓުތައް އަލުން ގުނަން ނިންމައިފި

1

މަޖިލީހުގައި ފުރަތަމަކަމަކަށް ބައެއް މިނިސްޓަރުންގެ ނޯ ކޮންފިޑަންސް ވޯޓަށް އަހާނަން: ޖާބިރު

2

އެމްޑީޕީ ޕީޖީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު ކަމަށް ޝައުގުވެރިކަން އެބަހުރި: ނަޝީދު

އަޅުގަނޑުމެން ބަލިވީ ބައިމަދުވެގެނެއް ނޫން، ބައިބައިވެގެން: އުމަރު

11
« 1 ...