ޔުވެންޓަސް

ޔުވެންޓަސް ބަލިކޮށް ލިއޯން އިން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި

އިޓާލިއަން ލީގުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ޑިބާލާ އަށް

އިޓާލިއަން ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޖެހިޖެހިގެން 9 ފަހަރަށް ޔުވެންޓަސްއިން ހޯދައިފި

ރޭގެ މެޗުން މޮޅުވެ އިންޓާ އިން އެއްވަނައިގައި އޮތް ޔުވެންޓަސް އާ ދެމެދު އޮތް ފަރަގު ކުޑަކޮށްފި

ލާޒިއޯ އަތުން މޮޅުވެ ޔުވެންޓަސް ލީގު ހޯދުމާ ގާތަށް

ތިން ލީގުގައި 50 ގޯލް ހަމަކުރި ފުރަތަމަ ކުޅުންތެރިޔާގެ ޝަރަފް ރޮނަލްޑޯ އަށް

އިޓާލިއަން ލީގް: އޭސީ މިލާނުން ފަހަތުން އަރައި ޔުވެންޓަސް ބަލިކޮށްފި

ތާވަލްގެ އެއް ވަނައިގައި ޔުވެންޓަސް އަށް 7 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް

އިޓާލިއަން ލީގުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ޔުވެންޓަސް މޮޅުވެއްޖެ

1

ރޮނާލްޑޯގެ ދައްތަގެ ފާޑުކިޔުން ސާރީއަށް

އިޓާލިއަން ކަޕް: ވަރުގަދަ ޔުވެންޓަސް ބަލިކޮށް ނަޕޯލީ އިން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

އިޓާލިއަން ކަޕްގެ ފައިނަލަށް ޔުވެންޓަސް ދަތުރުކޮށްފި

5